Kostel sv. Rocha v Petrovicích byl v 90. letech jedním z mnoha v Krnovském pohraničí, kde se záchrana zdála již nemožná, případně bez potřeby. Základní údržbou ze svých prostředků pomohl k zachování stavby nejprve P. Stanislav Lekavý, rektor nedalekého poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor - nechal opravit dešťové žlaby a svody a dveře do kostela. Stavba však zůstávala v havarijním stavu ještě dlouhá léta. Krovy kostela byly napadeny dřevokazným hmyzem a houbou, fasáda byla dožilá, kostel trpěl velkou vlhkostí, narušená byla statika sakristie.

Vlastní obnova kostela proběhla v letech 2012-2014. Nejprve byla opravena věž kostela, krovy kostela a položena nová střešní krytina. Dále byla provedena dešťová kanalizace, statické zajištění sakristie a nová fasáda, vč. repasování oken, dveří, ciferníků hodin. V interiéru byly provedeny nové omítky soklu a opravena elektroinstalace. V následujících letech se podařilo díky intenzivní spolupráci s německými rodáky z Petrovic provést výmalbu interiéru, z peněz rodáků byl zrestaurován oltářní obraz sv. Rocha s oltářním křížem. Rovněž se podařilo provést obnovu venkovní kamenné ohradní zdi a kapličky na hřbitově. Akce byla zakončená velkolepou děkovnou bohoslužbou a oslavou za účasti Čechů a Němců z Petrovic i celého Krnovska.

Celkové náklady akce činily 6 mil,-Kč a byly hrazeny z těchto zdrojů:

  • Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Česko-německý fond budoucnosti
  • Němečtí rodáci z Petrovic
  • Nadace OKD
  • Biskupství Ostravsko- opavské
  • Obec Petrovice

Pin It