Kostel sv. Markéty je menší venkovský barokní kostelík. Díky dlouhodobé neúdržbě v dobách socialismu se v 90. letech 20. stol. nacházel v havarijním stavu. Krovy kostela byly poškozeny dřevokazným hmyzem i houbou, krytina dožilá, kostel trpěl velkou vlhkostí a narušena byla i statika objektu. Už od počátku 90. let byly učiněny kroky k obnově kostela - proveden předběžný propočet nákladů a předjednána spolupráce s německými rodáky, kteří do Čermné začali od roku 1990 pravidelně přijíždět.

Rodáci v Německu uspořádali sbírku, ale po výrocích některých českých politiků na adresu sudetských Němců od spolupráci upustili. Až v roce 2008 se naskytla možnost získat na opravy prostředky z Programu rozvoje venkova MZ ČR. Byl zpracován projekt obnovy a podána žádost o dotaci na PRV. Ta byla úspěšná a v letech 2008-2009 bylo provedeno statické zajištění kostela, obnova kopule věže, krovů, stropů a nová střešní krytina z břidlice. Po zahájení akce navázali kontakt po letech i němečtí rodáci z Čermné a díky spolupráci s nimi a jejich příspěvku se podařilo v letech 2010-2011 provést další potřebné práce- obnovu fasády kostela, odvodnění kostela a obnovu interiéru kostela, oprava věžních hodin.

Celkové náklady akce se vyšplhaly na cca 6 mil,-Kč a podíleli se na nich:

  • Program rozvoje venkova MZČR
  • Česko-německý fond budoucnosti
  • Němečtí rodáci z Čermné
  • Obec Čermná ve Slezsku
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Biskupství ostravsko-opavské
  • Římskokatolická farnost Vítkov

Kostel je stále využíván k bohoslužbám a příležitostně koncertům.

Pin It