Ostrava – Krátce po diecézním setkání mládeže BISCUP 2019 vyšlo dubnové číslo zpravodaje OKNO. Ve zpravodajské části časopisu najdou čtenáři zprávu o setkání i anketu s účastníky. Do Frýdku o víkendu 5. - 7. dubna dorazilo více než 500 mladých.

Celoročně nás provází příprava na blahořečení P. Richarda Henkese, který působil před svým zatčením a odvlečením do koncentračního tábora Dachau ve Strahovicích na Hlučínsku. Tam se také nachází „stolperstein“ neboli kámen zmizelých se jménem P. Henkese. Dílo německého umělce Guntera Demniga se nachází v dlažbě před kapličkou zasvěcenou Panně Marii Schönstadtské.

Na 12. pouť z Opavy na Velehrad se letos chystají poutníci vedení haťským farářem P.  Dr. Bartłomiejem Błaszkou. Letos je pěší putování nabídnuto všem, kdo si troufají projít trasu dlouhou 150 km. Poutníci chtějí dojít přesně na Národní pouť 5. července. Z Opavy vyrazí v sobotu 29. června. Více na na http://opava-velehrad.cz

Čtenáři časopisu OKNO se v dubnovém čísle podívají do Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic. Duchovním správcem farnosti je P. Petr Kříbek. Přestože jej v současné době zaměstnává rekonstrukce frenštátské fary, našel si čas, aby čtenáře seznámil se životem farnosti, která byla v minulosti největší farností olomoucké arcidiecéze.

Tématem čísla se stala dávná Zpovědní zrcadla. Listovali jsme modlitební knihou vydanou v roce 1887. Mnohé prohřešky, z nichž se lidé na konci 19. a začátku 20. století zpovídali, nás zaujali a inspirovali k porovnání seznamu otázek ke zpytování svědomí s těmi současnými.

Evangelizace není nikdy dost. Proto má několik stran dubnového vydání právě toto zaměření. Píšeme o třetím ročníku projektu Otevřené chrámy, který je společným dílem ostravsko-opavského biskupství a krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Svou zkušenost z průvodcovské služby a jak služba v církvi proměnila, se na stránkách OKNA podělil Josef Kubačka - průvodce poutním kostelem Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně.

Za evangelizaci můžeme považovat i lidové misie, které se čas od času objeví ve farnostech diecéze. O těch postních, které prožívali farnosti Dolní Benešov a Stará Bělá píšeme také v dubnovém čísle OKNA. Poslední textová strana patří tradičně osobnosti víry. Tou je P. Henryk Olszak (1887-1940).

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It