Ostrava – Proč se lidé postili 40 dní od masa a proč si rakouský morální teolog P. Michael Rosenberger myslí, že by se lidé měli k dávné postní praxi vrátit. Odpověď na tuto otázku se dočtete v tématu aktuálního vydání diecézního zpravodaje OKNO. V březnovém vydání se dozvíte také řadu dalších zajímavostí. Například o tradici klášterních pivovarů nebo nezvyklém překladu evangelia s názvem Parabible. 

Zpravodajská část čtenáře seznámí s křížovou cestou inspirovanou životními osudy strahovického faráře P. Richarda Henkese, SAC, který bude brzy blahořečen. Společně s ním byl v koncentrančním táboře Dachau rovněž za svá protinacistická kázání držen moravický farář P. Alois Vraník. Ten se na rozdíl od budoucího světce z lágru vrátil a byl v roce 1954 svědkem požáru kostela, v němž od roku 1927 sloužil. O farnosti Moravice, Radkov, ale především o farnosti Melč píšeme v rubrice „Farnost“. 

Anketu se třemi současnými duchovními, kteří se rozhodli následovat Boží volání ke kněžství, jsme připravili u příležitosti blížícího se termínu podávání přihlášek do kněžského semináře. Na otázky o své cestě k zasvěcenému životu hovoří brušperský farář P. Karel Javorek, krnovský děkan P. Karel Doležel a duchovní správce farností Andělská Hora, Dolní Moravice, Malá Morávka a Rudná pod Pradědem P. Karel Rechtenberk. 

Mladí muži, kteří se již k cestě ke kněžství připravují, přijali v polovině února v kněžském semináři v Olomouci službu lektorátu. Při mši svaté v seminářní kapli jim lektorát udělil biskup František Václav Lobkowicz. U příležitosti 50 let od sebeupálení Jana Zajíce a Jana Palacha vzpomínali na tyto oběti totality biskupové František a Martin v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Na hrob Jana Zajíce ve Vítkově položil společně se zástupci obce, Konfederace politických vězňů a příbuzných upáleného studenta kytici také biskup Martin David. 

Osobnost víry, kterou v novém vydání zpravodaje OKNO přinášíme, je P. František Dvorník. Svůj život prožil mezi léty 1893-1975 a do církevních dějin se zapsal jako přední odborník na Byzantskou říši. Věnoval se také tématu byzantské misie sv. Cyrila a Metoděje mezi Slovany. Po 2. Světové válce působil v Anglii ve Spojených státech amerických. Do rodné Chomýže na Kroměřížsku se vrátil až na sklonku svého života. Ve své rodné obci je také pohřben.

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra

Pin It