Ostrava – Výzva biskupa Lobkowicze k modlitbám za duchovní povolání tematicky doplňuje úvodní článek o setkání řeholníků a řeholnic v Místku a také fotografii dvou řeholních sester z obálky aktuálního vydání Diecézního zpravodaje OKNO.

V časopise se čtenáři seznámí se Stezkou Valaška, která od poloviny ledna zve k výhledům přímo na beskydských Pustevnách. Hlavním investorem projektu, který se zaměřil na oblast turismu, je totiž biskupství. O cestování je také rozhovor s účastníkem Světových dnů mládeže v Panamě. Z naší diecéze, konkrétně z farnosti Šenov u Nového Jičína, na setkání papežem do střední Ameriky vyrazil jediný český dobrovolník Tomáš Orlík.

Tisíce kilometrů nachodili v prvních lednových koledníci Tříkrálové sbírky a pro projekty Charit tak získali více než 18 milionů korun. O letošním koledování píšeme v rubrice Charita. Dětem a dospělým, kteří se do sbírky zapojili, poděkoval již v úvodníku tohoto vydání biskup Lobkowicz a ředitel Diecézní Charity Lukáš Curylo.

Centrum pro rodinu a sociální péči se v příštích dnech připojí ke kampani „Národní týden manželství“ a ve dnech od 11. do 17. února nabízí manželům využít tento čas k prohloubení svého vztahu. Například během valentýnské večeře pro manžele v Ostravě-Porubě (Kafárna) a G-centru v Ostravě-Zábřehu. Více k aktivitám na www.prorodiny.cz.

Centrum pro mládež již nyní informuje o Diecézním setkání mládeže, které se připravuje na víkend 5.-7. dubna 2019 ve Frýdku. Mottem letošního setkání s otci biskupy jsou slova Panny Marie: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“   

Farnost, kterou v únorovém Okně představujeme, leží nedaleko Ostravy na tzv. hrabyňském kopci.  Již 500 let zde lidé uctívají Matku Boží. Poutní místo Hrabyně bylo v minulosti přezdíváno „Slezský Hostýn“ a kostel, který dnes slouží místním farníkům, třikrát změnil podobu. Více o poutním místě, farnosti a zázracích, které se zde udály najdete nejen v článku, ale také na farních stránkách http://farnosthrabyne.cz.

Tématem čísla jsou Farní evangelizační buňky. Systém pastorace, který proměňuje nejen členy jednotlivých malých farních společenství – buněk, ale i celé farnosti, zažívají již osm let v Dolanech u Olomouce. Zájem o jeho zavedení projevila také farnost Ostrava-Poruba. Se svými zkušenostmi se s místními farníky podělil dolanský farář a převor komunity Blahoslavenství P. Vojtěch Koukal.  Na informační schůzku do Domu farnosti v Ostravě-Porubě s sebou vzal i dvě vedoucí evangelizačních buněk ze své farnosti.

V městě rozděleném řekou Olší se v roce 1582 narodil svatý Melichar Grodecký. Jezuita, který působil v Brně a Praze se v roce 1619 stal vojenským kaplanem císařských vojsk v Košicích. Zde společně se dalším jezuitou Štefanem Pongraczem a kanovníkem ostřihomské kapituly Markem Križínem zemřeli 7. září 1619 mučednickou smrtí. Košické mučedníky si tak letos připomínají Rokem sv. Melichara Grodeckého v diecézi bielsko-zywiecké a 400-leté jubileum prožívají také v košické arcidiecézi.

Do únorového vydání se vešla ještě nabídka novinek z nakladatelství křesťanské literatury, reportáž z cesty na Ukrajinu, kam pracovníci Charity přivezly dětem mikulášskou nadílku a životní svědectví P. Antonína Dudy v rubrice Osobnost víry.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It