Ostrava – Oslavy 100 let od založení samostatného Československa zachycuje aktuální listopadové vydání zpravodaje OKNO nejen na fotografii z titulní strany časopisu, ale také ve zpravodajské části. Farnost, kterou v časopise představujeme, je Véska u Oder. Tématem čísla je oceňování zasloužilých kostelníků, varhaníků, ale také zaměstnanců Charit. Biskup Lobkowicz udělil letos 29 vyznamenání.

Ve zpravodajské části časopisu se rovněž dočtete o setkání katechetů, bohoslužbě pro nemocniční personál ve Fakultní nemocnici v Ostravě, nálezu historických dokumentů a mincí ve věži kostela v Holčovicích i o 3D skenování dřevěných kostelů. Nasnímaná data budou sloužit stavařům při opravách těchto památek, ale i hasičům, kteří by je v případě požáru jeli hasit. Jaké to je zasahovat u požáru kostela si na svátek sv. Hedviky vyzkoušeli krnovští hasiči u poutního kostela na Cvilíně.

Diecézní charita informuje o své aktivitě, která přináší radost dětem ve válečných zónách na Ukrajině. Také letos si ukrajinské děti přejí k Vánocům různé dárky. Jejich přání Diecézní charita splní prostřednictvím dárců, kteří se rozhodnou tuto aktivitu finančně podpořit. Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s., se ve svém příspěvku obrací na zájemce o pěstounskou péči.

Duchovní správce farnosti Véska u Oder P. Zdenko Vavro popsal pastoraci v oblasti, která se dá srovnat s pohraničím. Současně představil také projekt Cesta 121, který pomáhá kněžím a jehož je diecézním koordinátorem.

Životní příběh opavského kostelníka Jiřího Rychty nás zavede do dávné minulosti. Narodil se totiž před 90 lety v Ostravě. Ve městě prožil dětství a mládí a byl svědkem leteckého bombardování města, pohřbu stovek obětí a na samém sklonku války byl přinucen kopat zákopy pro německé obránce Ostravy. Naštěstí jej v zákopech nesmetly tanky Rudé armády a dožil se požehnaného věku. Třetinu života působí jako kostelník v konkatedrále Panny Marie v Opavě. V úterý 16. listopadu jej ocenil biskup František Václav Lobkowicz.

Do kulturní rubriky jsme zařadili zprávu o uplynulém 20. ročníku varhanní soutěže v Opavě a přípravě památníku nenarozeným dětem. Sousoší bude jednou stát u hřbitovní zdi ve východoslovenském Svidníku, jeho autor však žije v Ostravě, kde také bude tvořit. Strana s názvem Evangelizace nabízí postřeh z Rakouska, kde jsou v každém kostela k dispozici k zapůjčení knihy pro děti. Životopis Mons. ThDr. Františka Onderka pro rubriku Osobnost víry připravil PhDr. David Pindur, Ph.D. z Muzea Těšínska.

Pin It