Ostrava - Po letní přestávce se ke čtenářům dostalo zářijové číslo Diecézního zpravodaje OKNO. Na titulní straně je zachycen biskup František Václav Lobkowicz mezi studenty Biskupského gymnázia v první školní den. Zadní stranu obálky zaplnily snímky z prázdninových akcí v diecézi. V tématu aktuálního čísla se také dozvíte, proč mají biskupové výhrady k tzv. Istanbulské úmluvě, která má být přijata Parlamentem ČR.  

Do zpravodajské části jsme zařadili články o Pouti tří národů na Trojmezí, nových sochách v Kravařích, půlnoční mši svaté rok od vypálení kostela v Gutech a ohlédnutí za letošní poutí dětí na Prašivé. Podívali jsme se také na tábor skautského střediska z Ludgeřovic a na slavnost Lapků z Drakova v Biskupských lesích.

Charita Opava přišla s novou službou Fénix, která pomáhá lidem, kterým zemřel někdo z blízkých. Centrum pro rodinu a sociální péči bilancuje letošní prázdniny a představuje nový kurs na posílení rodičovských kompetencí, který od září začíná ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, ve Stonavě a Horních Domaslavicích. Katecheté připravují Den pro učitele náboženství a katechety. Vzdělávat se mohou také muzikanti a chrámoví zpěváci. Biskupství pro ně připravilo celoroční kursy. Na nový školní rok vyšlo také pokračování materiálů ve Škole Ježíšově, které slouží různým společenstvím ve farnostech.

Farnost, která se v čísle 9/2018 představuje, je Ropice a Střítež na Třinecku. Do duchovní správy P. Kazimierze Płachty patří také společenství věřících, kteří se už rok scházejí nedaleko místa vyhořelého kostela Božího Těla v Gutech. Čtenáři se z rozhovoru s knězem dozví nejen o tom, jak se farníkům žije bez dřevěného kostela, ale i o dalších aktivitách ve farnostech, v nichž působí od léta roku 2006.

O tom, že lze betlémy stavět a vystavovat nejen o Vánocích, ale i celoročně, se dočtete v rubrice Evangelizace. V celoročních jesličkách, které staví zejména v Bavorsku, však neleží Ježíšek, ale zobrazují různá biblická témata. O mučednici čistoty bl. Anně Kolesárové ze Slovenska se dočtete v rubrice Osobnost víry. Dívka zabitá sovětským vojákem na konci 2. světové války byla blahořečena 1. září v Košicích.

Pin It