Ostrava - Se začátkem prázdnin vychází letní dvojčíslí diecezního zpravodaje Okno. Na obálce najdete fotografie tří nových jáhnů a dva novokněze na společném snímku s biskupem Martinem a Františkem. Zpravodajství se věnuje oběma svěcením  dalším událostem minulého měsíce.

Navštívili jsme farnost Ostrava-Poruba. Duchovní správce P. Josef Gazda zavzpomínal na dobu, kdy se stavěly kostely ve Vřesině, Pustkovci a Krásném Poli.  V obsahu najdete řadu tipů na poutě a další události v diecézi. Již nyní se můžete těšit na 15. ročník Svatováclavského hudebního festivalu nebo koncert Sešli se, aby pomohli, který organizuje Charita Ostrava. Obě tyto kulturní události přijdou na řadu až v září. To budete listovat již dalším číslem Okna. 

Krásné prázdniny a dovolenou přeje redakce. 

 

 

Pin It