Ostrava – Májové vydání diecézního zpravodaje OKNO se nese v mariánském duchu. V úvodníku s titulkem měsíc Panny Marie chvályhodné se nad invokacemi loretánských litanií zamýšlí redaktor Libor Rösner, který také čtenáře seznámí s historií sochy Panny Marie Usmiřitelky, kterou mají ve farním kostele v Jeseníku. Do jesenického děkanátu jsme se vypravili také při poznávání farností.

V seriálu o farnostech tentokrát blíže poznáme Zlaté Hory. Pokladem, který je v tomto městě cennější než jakýkoliv drahý kov, je bezesporu milostný obraz Panny Marie Pomocné na hlavním oltáři farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Původně zdobil dřevěnou kapli na poutním místě Maria Hilf, které letos stejně jako obraz slaví 300 let od svého vzniku. V roce 1729 si však zlatohorší obraz přenesli do svého farního kostela a pro poutní místo nechali namalovat nový.

Ve zpravodajské části časopisu zamíříme se skauty na Ivančenu, s ministranty Olomouce na setkání v semináři a do Oder na 25. ročník celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol. Na první ročník přijeli do Oder v roce 1994 studenti sedmi církevních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 základních a 14 středních církevních škol. 25 let od svého založení si připomíná také Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. Výročí si připomene na Pouti rodin na Maria Hilf i na Festivalu Slezská lilie.

Tématem květnového čísla je Noc kostelů a projekt Otevřené chrámy. V pátek 25. května se na území ostravsko-opavské diecéze otevře 139 kostelů a modliteben. Pro každého návštěvníka jsou již nyní k dispozici Poutnické noviny, které nahradily Poutnické pasy. Téma uzavírá pozvánka na 22. františkánské setkání mládeže na Cvilíně, otevírání Raabovy štoly v Zálužném u Vítkova nebo pozvání na duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem v Ostravě-Hrušově.

Na stránku věnovanou evangelizaci jsme tentokrát zařadili informace o penzionech a farách, které lze využít k rekreaci. Pro turisty je důležité mít také z čeho vybírat při hledání vhodného programu během trávení dovolené. Co když na horách prší, nejde vyjít na túru ani lyžovat? Nad tím se zamysleli manželé Wormovi z farnosti Mikulovice a vytvořili svou vlastní únikovou hru „Bláznivý úklid“. Od loňského léta lze zahrát přímo v Jeseníku.

Až sto padesát let do minulosti se vrátíme při pročítání životního příběhu P. Františka Sušila. S jeho buditelkou prací se setkáváme dodnes v kancionále. Za svůj život sesbíral totiž 2361 lidových, světských i nábožensky laděných písní z celé Moravy a Slezska.

Pin It