Ostrava – První vydání diecézního zpravodaje OKNO zamířilo ke svým čtenářům. Na titulní straně je zachycen biskup František Václav Lobkowicz při pozvedání číše vína v den svých 70. narozenin. Oslavu jeho životního jubilea zachycuje také fotogalerie na zadní straně obálky časopisu.

Ve zpravodajské části informujeme o účasti diecéze na veletrhu cestovního ruchu v Brně, jáhenském svěcení Václava Rylka v samém závěru roku 2017 nebo oslavách 80. výročí od posvěcení kostela sv. Josefa na Vítkovické ulici v Ostravě. Čtenářům diecézního časopisu se představují také bohoslovci, kteří prožívají duchovní formaci v olomouckém kněžském semináři. Nechybí informace o nových zvonech v Horní Suché a rozhovor s novým školním kaplanem Biskupského gymnázia P. Mgr. Tomášem Čižem, Dr. theol.

Charitní Tříkrálové sbírce v Opavě požehnal pomocný biskup Martin David, který se společně s koledníky účastnil také Tříkrálového průvodu městem. V celé diecézi koleduje 2500 skupinek a jak se jim letos dařilo se dočtete v příštím vydání zpravodaje nebo na webových stránkách diecéze a Charity.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. se opět zapojí do Národního týdne manželství. Letošní ročních proběhne ve dnech od 12. do 18. února a jeho mottem je „Manželství bez mýtů. V pátek 9. února budou manželé tančit na plese Centra pro rodinu, který se uskuteční v Domě kultury města Ostravy. Více informací na www.prorodiny.cz.

Seriál o farnostech jednotlivých děkanátů nás tentokrát zavede do Krnova. Podíváme se blíže na klášterní kostel Narození Panny Marie a poutní kostel na Cvilíně, kde duchovní správu vykonávají bratři minorité. Následovníci sv. Františka z Assisi v Krnově působí od 13. století.

Tématem čísla jsou oslavy 70. narozenin otce biskupa Františka Václava Lobkowicze. Před vydáním časopisu stihl biskup oslavit své jubileum s pozvanými hosty v kostele sv. Václava, kde zazpíval školní pěvecký sbor Datio a se svými spolupracovníky na biskupské kurii. Právě dvě ženy zaměstnané na biskupství se podělili o svůj zážitek ze spolupráce se svým „séfem“. Sekretář biskup Aleš Ligocký své přání otci biskupovi zveršoval. Narozeninové verše přetiskujeme v plném znění.

Pěvecký sbor Datio z Oder se těsně před Vánocemi vydal společně se sborem Ondráček koncertovat do Vídně. Jak je v tomto městě hudby přijali, se dozvíte v kulturní rubrice. Následuje přehled knižních novinek od Paulínek a Karmelitánského nakladatelství. Strana s nadpisem Evangelizace představí aktivitu OASIS, kterou můžete již příští víkend zažít v ostravském Don Boscu. Své svědectví ze křtu a biřmování nám poslal student střední církevní školy v Odrách. Věrnost evangeliu dokázal svým utrpením P. Klement Galocz, který v roce 1942 zahynul v koncentračním táboře Dachau. Jeho životní příběh jsme zařadili do rubriky Osobnost víry.

Pin It