Ostrava – Odhalení pamětní desky k 450. výročí od založení obory Hukvaldy zakončilo oslavu tohoto jubilea. Fotografie biskupů Františka a Martina u nového památníku nedaleko lišky Bystroušky otevírá listopadové číslo diecézního zpravodaje OKNO. Najdete v něm popis událostí z uplynulého měsíce a řadu pozvánek na příští týdny.

Zpravodajství se vrací k Diecézní pouti do Trzebnice, pouti ministrantů ve Fulneku, oceňování v diecézi a dvěma kulatým narozeninám – 450 let obory Hukvaldy a 10. výročí posvěcení kostela Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Slavit bude v příštích dnech také Diecézní charita ostravsko-opavská. U příležitosti 20 let od svého založení zve na ples do hotelu Clarion. Tančit se bude v pátek 24. 11. Vstupné bude benefiční.

Podpořit bohulibou aktivitu bude možné 2. 12. v obchodním centru Nová Karolina. LED žárovky zde budou nabízet dobrovolníci a klienti Integračního klubu Brána. Centru pro rodinu a sociální péči z. s. lze finančně pomoci také zakoupením Rodinného plánovacího kalendáře 2008, který inspiruje k výletům do jesenické části Biskupských lesů.

Na jesenicko se podíváte také při toulkách po diecézi. Tentokrát jsme nenavštívili farnost, ale rektorátní kostel Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Duchovní správa na obnoveném poutním místě Maria Hilf funguje celoročně a již druhým rokem je zde rektorem P. Mariusz Tomasz Banaszczyk. Poutní místo se nyní připravuje na novou sezónu, která bude ve znamení významného výročí. V roce 2018 uplyne 300 let od počátku mariánské úcty v tomto posvátném místě, která doslova nezná hranic.

Dušičkové téma čísla se odráží v rozhovoru se sestrami, které působí v Hospici sv. Lukáše. Za deset let jím prošlo 3500 mužů a žen, pro něž se toto zařízení Charity Ostrava stalo posledním pozemským domovem. Málokdo ví, že v hospici se lidé nechali pokřtít a někteří zde dokonce uzavřeli sňatek.

O dvou významných kostelích dvojměstí Frýdek-Místek vyšly odborné publikace. Dílo historika Davida Pindura s názvem Domus Orationis pojednává o farním chrámu sv. Jana a Pavla v Místku. Kniha s názvem Bazilika minor se věnuje poutnímu chrámu Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Autorem této publikace je Jan Rumian.

Říjen je měsíc svatého růžence. V památky Panny Marie Růžencové v sobotu 7. října se na také hranicích s Českou republikou modlily tisíce lidí. Jak to vypadlo na jednom z úseků se zajel podívat náš redaktor. O tom, že nešlo o protiislámskou agitaci, jak mylně informovala světská média, se přesvědčil na vlastní oči. Do akce „Růženec na hranicích“ se v celém Polsku zapojilo více než jeden milion věřících. Z tak silné manifestace víry by měl jistě radost P. František Karel Smutek, který se narodil před 110 lety. Hlásat pravdu a žít pravdu dokázal i v těžkých dobách po roce 1948. Jeho životní příběh blíže poznáte v rubrice Osobnost víry.

Zadní stranu obálky zaplnil výběr osmi fotografií z Ministrantské pouti ve Fulneku.

Pin It