Ostrava – Za 750. výročím města Ostravy i za oslavou 100. jubilea od zjevení Panny Marie ve Fatimě se ohlíží říjnové vydání diecézního zpravodaje OKNO. Mariino poselství portugalským pasáčkům a celému světu rezonuje také v úvodníku, který pro časopis připravil dětmarovický farář P. Dr. Marcel Puvák.

Další zpravodajství se věnuje beneficiím na obnovu kostela v Gutech, instalování památníků obětem hladového pochodu v Krnově a novým tzv. ledovým oknům v Chlebovicích. Stránka věnovaná Charitě informuje o nové službě baňkování Wellness centra Charity Opava a Charitním domě sv. Zdislavy v Ostravě, který poskytuje azyl ženám s dětmi. Sociální téma nabízí čtenářům také Centrum pro rodinu a sociální péči, které doprovází pěstounské rodiny.

Seriál o farnostech zavede čtenáře až na samý okraj diecéze. Představuje se farnost Moravský Beroun, kde je již více než tři roky duchovním správcem P. Jiří Schreiber. Ve farnosti se nejen sportuje, ale i zpívá a skupina nadšenců opravuje zdevastovanou kapli v Sedmi Dvorech. Do duchovní správy Moravského Berouna patří také dříve velmi zdevastovaný kostel sv. Anny ve Staré Vodě u Libavé. Významné barokní poutní místo prochází postupnou obnovou a patří k navštěvovaným místům i dnes.

Tématem říjnového vydání je církevní turistika. První čísla projektu Otevřené chrámy potvrdila správnost rozhodnutí, kostely během letní sezóny zpřístupnit veřejnosti. Celkem 29 kostelů v různých částech Moravskoslezského kraje navštívilo dosud téměř 100 tisíc lidí. Nejvíce návštěv napočítali v katedrále v Ostravě, druhé místo má kostel sv. Maxmiliána na Hukvaldech a třetí příčka patří poutnímu místu Cvilín u Krnova. Jaké jsou první zkušenosti s ubytováváním turistů na faře v Bohušově se se čtenáři podělil P. Jan Mazur. Manželé Marie a Jaroslav Kubečkovi z horské chaty Dům sv. Josefa na Gruni se církevní turistice věnují již třiadvacet let. Jaké byli jejich začátky se dozvíte rovněž v aktuálním čísle diecézního časopisu.

Kulturní rubrika zve na 13. ročník Mezinárodního festivalu duchovní hudby v Opavě. Od 28. 9. do 5. 11. budou pěvecké sbory a orchestry přinášet hudební zážitky v kostelech v Opavě a okolí. Zpěv bude znít nejen při samostatných koncertech, ale bude také součástí bohoslužeb. Hostem festivalu bude herec Josef Somr. Zakladatel festivalu a sbormistr Karel Kostera jej pozval do programu „Křeslo pro hosta“, který začíná v neděli 29. 10. v sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

Stránka v časopise věnovaná tématům evangelizace informuje o dobrovolnících, kteří první týden v září pomáhali ve farnostech na Osoblažsku. Mezi dětmi a mládeží v Prostřední Suché působí vychovatelé v nově otevřeném středisku Přístav. Zařízení provozuje obecně prospěšná společnost Don Bosko Havířov, která k tomuto účelu zakoupila na periferii města dům se zahradou.

Osobností víry je P. Arnošt Jureczka (1867-1945). Rodák z Hlučína se nejvíce zapsal do života farnosti Sudice, kde během jeho působení postavili nový kostel i faru. Na sklonku 2. světové války se dostal do pře s sovětskými vojáky, kteří chtěli v kostele ustájit koně. Jeho odpor jej stál život. Vojáci jej zavřeli do sklepa fary, kde jej drželi bez jídla a pití téměř tři týdny. Na následky vyhladovění zemřel.

Pin It