Ostrava – První neděli v září měli již ve svých farnostech čtenáři nové číslo diecézního zpravodaje OKNO. Fotografie na obálce jim přiblížily Celostátní setkání mládeže v Olomouci, kterého se zúčastnili oba biskupové a také mládež z různých koutů diecéze.

Zpravodajské části dominuje událost vypálení kostela Božího Těla v Gutech u Třince, který podlehl žhářskému útoku na začátku srpna. Kostel se znovu obnoví a pro místní farníky bude opět útulným svatostánkem, kde se budou scházet při bohoslužbách. „Ze škol odstranili kříže,“ napsal v roce 1952 do listiny určené příštím generacím farář v Bravanticích u Bílovce. Schránku zapečetěnou naposledy v roce 1982 otevřeli v Bravanticích při zahájení oprav kostelní věže. Čtenáři OKNA se dozví také o Pouti tří národů na Trojmezí.

V časopise je také řada pozvánek na události, které diecézi v příštích týdnech čekají. Jsou to oslavy 750 let Ostravy (9. 9.), Pouť národů na Maria Hilf (16. 9.), Svatováclavské slavnosti v Ostravě (28. 9.), oslavy 450 let od založení obory Hukvaldy (8. 10.) nebo Ministrantská pouť ve Fulneku (14. 10.). Na Hukvaldy zve i Centrum pro rodinu a sociální péči, které zde v sobotu 23. 9. pořádá akci „Fandíme rodině“. Začátek je ve 14.00 hodin v oboře.

Farnost, s níž se aktuálně seznámíme, jsou Dolní Domaslavice na břehu přehrady Žermanice. Farář P. Jan Vecheta působí také v obcích Soběšovice, Lučina a Dolní Tošanovice. Tématem čísla je mládež, která prožila Celostátní setkání v Olomouci a oslavila 20 let Diecézního střediska ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. O své nové funkci ředitele Sekce pro mládež při ČBK hovoří P. Kamil Strak, který jedenáct let šéfoval středisku ve Staré Vsi n. O.

Do kulturní rubriky jsme zařadili recenzi na knihu rozhovorů s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem, kterou v polovině srpna vydalo nakladatelství Petrinum. Hovory s biskupem vedla redaktorka dětského časopisu Duha Eva Muroňová. Kulturně se vyžít bude možné na 14. ročníku Třebovického koláče, který ve dnech 15.-17. září organizují v Ostravě-Třebovicích.

Rubrika „Evangelizace“ informuje o pokračování témat „Ve škole Ježíšově“, letním táboře SINAI na Maria Hilf a nové mobilní aplikaci TV Noe. Posledním příspěvkem je životopisný příběh P. Jana Nepomucena Barabasze, který zemřel v koncentračním táboře Dachau v roce 1941. V Polsku je veden proces jeho beatifikace.

Pin It