Ostrava – Fotografie z kněžského a jáhenského svěcení zdobí obálku letního vydání diecézního zpravodaje OKNO, které již zamířilo do farností. Nejen o posile dvou jáhnů a dvou novokněží pro pastoraci v diecézi si přečtete na jeho stránknách. Ve farnostech budou oporou ve vzdělávání dětí také noví učitelé náboženství, kterých je sedmadvacet.

Ve zpravodajské části najdete také ohlédnutí za 139 lety působení sester alžbětánek v Krnově u příležitosti jejich odchodu z tohoto slezského města. Do stejného města se naopak po 74 letech vrací socha Panny Marie, která byla v době války útěchou v kapli koncentračního tábora Dachau. Kopii Madony nechal v Německu vyrobit krnovský rodák Walter Titze, který ji daroval farnímu kostelu sv. Martina.

Stránku věnovanou aktivitám Charit zaplnilo téma o pomoci bývalým otrokům v Nepálu. Za peníze vybrané ve farnostech Palkovice a Metylovice se podařilo zakoupit dva buvoly, kteří chudým lidem pomohou při obživě. Do Nepálu se vypravili také studenti z Frýdlantu nad Ostravicí, kteří učili na Grace School místní děti.

Papež František přijal na audienci ve Vatikánu delegaci FAFCE (Federace evropských center pro rodinu). Mezi čtyřiceti delegáty z dvanácti evropských zemí byl také Jan Zajíček, ředitel Centra pro rodinu a sociální péči, z. s. O svém osobním setkání s papežem vypráví v rozhovoru na stránce věnované Centru pro rodinu.

Farností, kterou v tomto čísle blíže poznáte, jsou Kozlovice. Duchovním správcem farnosti je již 14 let P. Stanislav Kotlář, který čtenářům OKNA představil, jak pestrý je život ve valašské obci v podhůří Beskyd. Novinkou ve farnosti jsou například nové varhany, které v neděli 25. 6. požehnal biskup Martin David.

Tématem letního čísla jsou e-knihy. Digitální úpravě již vydaných nebo právě na trh připravovaných knih se například věnují nakladatelství Portál a Paulínky. Jak je složité vydat elektronickou knihu a jak snadné je ji kupovat, stahovat a hlavně číst, nám prozradila Kateřina Kokešová z Portálu a sestra Andrea Hýblová, FSP, od Paulínek.

Kulturní rubrika se věnuje programu 14. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu, který začíná hned po prázdninách. Zahajovací koncert v katedrále Božského Spasitele v Ostravě je již 4. září a zazní na něm Brahmsovo Německé requiem. Na programu festivalu je také slavné Requiem od Mozarta, které zazní v plné verzi 6. září v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách.

Digitálnímu tématu se věnujeme také v rubrice Evangelizace, kde jsme nastínili, co všechno je dnes možné stáhnout jako aplikaci do mobilu. Kancionál, breviář i Bible mohou usnadnit křesťanům sladit moderní život s životem duchovním.

Jak prožil své kněžství P. Josef Kunický v těžkých dobách poválečného Československa, se dočtete na předposlední straně časopisu v rubrice Osobnost víry. Málokdo ví, že díky jeho úsilí zůstal v Hrozové na Osoblažsku stát kostel sv. Archanděla Michaela, kde nedávno objevili gotické fresky. Na zadní straně obálky jsou fotografie se jmény těch, kterým zasvěcený život právě začíná.

Pin It