Ostrava – První postní neděli bude již v kostelích ostravsko-opavské diecéze připraveno březnové vydání časopisu OKNO. Co svým čtenářům nabídne? Informace o Národním pochodu pro život, aktivitě 24 hodin pro Pána, reportáž z farnosti Bolatice a životní příběh stigmatizované ženy Anny Bohuslavy Tomanové.

Konec února patřil v Olomouci 5. celostátnímu fóru mládeže. Účastníkem debat byl nejen otec biskup František Václav Lobkowicz po boku svých kolegů z ČBK, ale také stovka mladých z různých koutů a profesí z celé České republiky. Své zástupce vyslala také ostravsko-opavská diecéze. Mladí na závěr setkání předali biskupům seznam podnětů, v nichž prezentovali své představy o fungování církve. S podněty mladých se můžete seznámit ve zpravodajské části časopisu. Fotografie z Olomouce zdobí zadní stranu obálky.

Březnové OKNO informuje o nákupu nových automobilů pro pracovníky Biskupských lesů, putování ikony sv. Archanděla Michaela v Bolaticích a setkání řeholníků ve Fulneku i úmrtí otce Karla Jaška, který byl prvním farářem farnosti Havířov-Šumbark. Za zmínku stojí také informace o založení Katolického spolku v Jeseníku, který se aktivně podílí na životě farnosti.

Diecézní charita seznamuje čtenáře s dalším ročníkem Postní almužny. V Opavě zahájili výstavu fotografií ze soutěže Můj svět. Charita Ostrava nabízí volná pracovní místa pro zdravotní sestry a sociálního pracovníka.

O životě ve farnosti Bolatice na Hlučínsku, ale také o svém rodném kraji na břehu Baltského moře, boletický farář P. Lesław Roman Mazurowski. Další tematická dvoustrana patří prezentaci aktivit charitního střediska Rebel, které ve Frýdku-Místku pracuje s dětmi ulice. Letošní Tříkrálová sbírka činnost střediska podpořila částkou 120 tisíc korun.

Stránku „Kultura“ otevírá pozvánka na Biblickou olympiádu, která letos v květnu otestuje znalosti Markova evangelia a starozákonních knih Jonáš a Ester. Přihlásit se lze do 10. 5. na webu http://biblickaolympiada.cz. Soutěž proběhne ve Staré Běle v sobotu 20. 5.

Do rubriky „Evangelizace“ jsme zařadili zprávu o zahájení diskuzních večerů v klubu Stará aréna. První večer byla diskuze o závislostech na drogách, alkoholu, ale třeba také internetu či sociálních sítích.

Jako osobnost víry je představena Anna Bohuslava Tomanová z Pastvin. Ochrnutá žena, která byla nositelkou Kristových stigmat, zemřela před 60 lety.

Pin It