Ostrava – Fotografii koledníků Tříkrálové sbírky u dveří jedné z ostravských domácností najdete na titulní stránce lednového vydání diecézního zpravodaje OKNO, který v těchto dnech zamířil do farností. S lehce upraveným logem na obálce časopisu vstupujeme do roku 2017.

Přehled hlavních události od ledna do konce listopadu najdete společně s modlitbou za dobrou volbu pomocného biskupa na druhé straně s diářem biskupa Františka Václava. Další stránky nabízejí zpravodajství z události z prosince loňského roku. Dočtete se například o obnovené tradici modliteb u mariánských sloupů, posledním rozloučení s frenštátským farářem, děkanátním setkání dětí ve Fulneku a fóru mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Charitní stránku zaplnily informace o letošním tříkrálovém koledování, do něhož se zapojilo více než dva a půl tisíce kolednických skupin. Centrum pro rodinu a sociální péči popisuje akci "Světlo dětem s handicapem"", při níž se v obchodním centru Nová Karolina prodávali LED žárovky. Výtěžek z prodeje putoval na podporu Klubu Brána. Diecézní centrum mládeže zve na Pouť důvěry do Taizé, která se uskuteční ve dnech 29. 1. až 6. 2. 2017. Odbor školství informuje o novém studijním oboru na Střední pedagogické a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách. O školního roku 2017/2018 se zde bude vyučovat obor „Zdravotnický asistent“ s širokým uplatněním ve zdravotnických zařízeních.

Návštěvu Nového Jičína jsme tentokrát zaměřili na Španělskou kapli na okraji města. Přímo naproti nemocnice je barokní církevní stavba, která stojí na místě hromadného hrobu císařských vojáků, kteří padli při obraně města v roce 1621. Kaple Panny Marie Bolestné se pod vedením jezuitů stala vyhledávaným poutním místem. Přestože sláva místa v průběhu staletí upadla, cestu do kostelíka si lidé nacházejí zvláště během Vánoc. Od roku 1968 se zde parta šikovných mužů stará o betlém. Během desítek let se jesličky podařilo zvelebit a rozšířit, ale také řadu figurek rozpohybovat. Betlém je k vidění až do Hromnic.

V Ostravě-Třebovicích mají opravenou faru s kaplí zasvěcenou sv. Josefovi. V sobotu 3. 12. ji požehnal biskup František Václav Lobkowicz. Fara slouží nejen farníkům, ale také lidem, kteří přicházejí k místnímu duchovnímu správci P. PhLic. Mgr. Lukáši Engelmannovi na terapeutické doprovázení. V domě jsou také ubytováni studenti vysokých škol. Otec Lukáš do lednového čísla také přispěl článkem na téma „Oběti terorismu... jsou i v našich rodinách“, v němž se věnuje různým druhům násilí. Pomoc lidem, kteří jsou psychicky týrání v práci nebo prožívají násilí od svých nejbližších v rodině, nabízí pastorálně-terapeutické poradenství Centra pro rodinu a sociální péči z. s.

Kulturní rubrika se vrací k adventním koncertům Gregoriánské kněžské scholy, která v adventu představila své první CD. Ostravské muzeum zve až do 5. 3. na výstavu replik korunovačních klenotů z celého světa. Unikání sbírku muzeum připravilo u příležitosti 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě, které si město připomíná právě letos.

Do rubriky „Evangelizace“ jsme zařadili rozhovor s česko-těšínským farářem P. Mgr. Janem Svobodou, který popisuje nabídku evangelizačních kurzů. Duchovní proměnu mají možnost zakusit lidé během víkendových akcí v Exercičním domě v Českém Těšíně. Kurzy zajišťuje společenství Zacheus.

Vzpomínka na vlastence, filosofa a pedagoga Mons. ThDr. P. Ludwika Wrzoła zaplnila poslední stránku lednového vydání. Kněz, který podstatnou část svého života strávil jako pedagog a také ředitel kněžského semináře ve Vidnavě, zemřel v roce 1940 v koncentračním táboře Mauthausen-Gusen. V roce 2008 byla z rozhodnutí biskupa bielsko-žywiecké zahájena informační část možného procesu blahořečení.

Zadní obálku tvoří osm fotografií, které zachycují Vánoce v katedrále a tříkrálové koledování na začátku tohoto roku.

Pin It