Ostrava – Speciální obsah zaměřený na 20. výročí založení ostravsko-opavské diecéze má červnové vydání časopisu OKNO. Titulní obálka s fotografií z intronizace biskupa Františka Václava Lobkowicze nás vrací do 31. 8. 1996. Uvnitř čísla si přečtete také úryvek z jeho první homilie v katedrále Božského Spasitele. Výběr fotografií z minulých let na zadní straně obálky je označen názvem zakládací papežské buly „Ad Christefidelium spirituali“.

Ohlédnutí za dvacetiletou historií diecéze se line téměř celým časopisem. Dějinné souvislosti, které vedly ke zřízení samostatného biskupství ve Slezsku, popsal opavský historik Petr Tesař. Snahy o založení diecéze měla koncem 18. století již císařovna Marie Terezie a souvisely s územními ztrátami části Slezska po prohrané válce s Pruskem.

Jaké byly začátky katedrálního kostela, kterým se stal původně farní kostel Moravské Ostravy? O tom vypráví tehdejší farář P. Petr Šustáček. O skutečnosti, že je naše diecéze nejmladší v České republice, není pochyb. Redaktor Libor Rösner si s tématem NEJ pohrál a našel dalších 20 výjimečností, které se dotýkají života ostravsko-opavské diecéze.

Za dvacet let se toho dost přihodilo. V Okně najdete přehled hlavních událostí jednotlivých let i s archivními snímky. Jak se diecéze v průběhu let změnila dokazuje také jmenný seznam novokněží, které biskup František Václav Lobkowicz vysvětil v naší diecézi v letech 1996 až 2015.

Jak se dvacet let rozvinula pastorační část života diecéze se dočtete na dalších stranách zpravodaje. Centrum pro mládež, Katechetické a pedagogické centrum a Centrum pro rodinu a sociální péči se v tomto speciálně laděném čísle prezentují s tím, co se jim za dvě desetiletí podařilo vybudovat.

Červnové vydání však nežije jen ze vzpomínek. První dvě zpravodajské strany informují o Diecézní pouti k Panně Marii, Matce milosrdenství do Opavy, Běhu pro Jožku ve Stěbořicích a otevření dalších tří Bran milosrdenství na poutních místech Maria Hilf, Frýdek a Cvilín. V Okně také najdete pravidelné sloupky nabídek aktivit pastoračních center a informace ze života církevních škol.

Mezi osobnosti víry jsme tentokrát zařadili Mons. Otto Furcha - kněze, který za své zapojení do jednání o vznik samostatné diecéze ve Slezsku strávil pět let života v komunistickém žaláři. Duchovní, který prožil posledních sedm let svého života v již nově založené ostravsko-opavské diecézi, by letos oslavil stovku. V neděli 12. 6. na něj budou vzpomínat při mši svaté v 10.00 hodin farníci z Bašky. Po bohoslužbě bude odhalena pamětní deska věnována této přední osobnosti církevního života našeho regionu ve 20. století.

Pin It