Ostrava – Setkání dvou posledních zakládajících členů skautské mohyly na Ivančeně s mladými junáky zachycuje snímek z místa, kde před 70 lety na památku svých popravených kamarádů položili kameny a vztyčili dřevěný kříž. Setkání skautů se kromě titulní strany věnujeme také ve zpravodajství a fotky z akce najdete rovněž na zadní straně obálky květnového vydání diecézního zpravodaje OKNO.

Po otevření časopisu na čtenáře vypadne vložený program festivalu Slezská lilie, který je letos součástí Dnů víry. V týdnu od 5. do 12. 6. oslaví ostravsko-opavská diecéze své dvacáté narozeniny řadou evangelizačních projektů v ulicích Ostravy, Opavy a dalších měst. Dnům víry i festivalu Slezská lilie se věnuje téma květnového vydání zpravodaje OKNO.

S festivalem Slezská lilie je od jeho počátku v roce 2011 spojena farnost Ostrava-Kučičky. S duchovním správcem P. Darkem Sputem jsme si povídali o tom, jak a čím žije farnost během celého roku.

V měsíci květnu slaví své 10. narozeniny televize Noe. Jak se televize dobrých zpráv s podporou svých diváků rozvíjí, vypráví její zakladatel a ředitel P. Leoš Ryška SDB.

Osobností víry je tentokrát sestra Marie Paschalis Jahnová, řádová sestra z Jesenicka, která se stala mučednicí čistoty na konci 2. světové války. V Sobotíně ji 11. 5. 1945 zastřelil voják Rudé armády.

Pin It