Ostrava – Úsměv českobudějovického světícího biskupa Pavla Posáda zdobí obálku dubnového vydání diecézního časopisu OKNO. Na Zelený čtvrtek zastoupil při Misse Chrismatis nemocného biskupa Františka Václava Lobkowicze, který prožil velikonoční svátky v nemocnici stejně jako Vánoce. Před hospitalizací se však stačil v Českém Těšíně setkat s mládeží a celebroval v katedrále také mši svatou na Květnou neděli.

Zpravodajská část OKNA se věnuje diecéznímu setkání BISCUP v Českém Těšíně, kterým se neslo téma Roku milosrdenství, skutků milosrdenství i Světového setkání mladých s papežem Františkem v Krakově. V dalších příspěvcích se čtenáři dozví o přípravovaném ministrantském fotbalovém turnaji v Hlučíně, nové dřevěné turistické známce pro katedrálu Božského Spasitele, webu církev.cz i prožívání Roku milosrdenství v centru sv. Kláry v Hrabyni.

Charita prezentuje svůj projekt na integraci zejména romských dětí z lokalit v Ostravě-Kunčičkách a Ostravě-Muglinově. Diecézní charita se v něm angažuje na poli vzdělávání předškoláků před nástupem do školy. Speciální pedagogové pracují nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči. Projekt podpořil grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Centrum pro rodinu zve na Diecézní pouť rodin na Maria Hilf u Zlatých Hor. Tradiční poutní slavnost v sobotu před Dnem matek letos vychází na 7. 5. a program má na starost děkanát Krnov. Slavnostní mše svatá začíná v 14.00 hodin. Hlavním celebrantem mše svaté bude biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal. Pořadatelé slibují bohatý doprovodný duchovní i zábavný program.

Farnost Třinec je místem, které čtenáři poznají na dvou stranách textu sestavených z vyprávění místního duchovního správce Mons. Františka Vrubla. Centrem farnosti je kostel sv. Alberta, který nechal v roce v druhé polovině postavit těšínský arcivévoda Albrecht Habsburský, který spravoval Těšínsko. Rozvoj hutnického průmyslu a rozvoj původně zemědělské vši Třinec si vyžadoval vybudování kostela, který byl vysvěcen 27. 9. 1885.

Tématem čísla je dobrovolnictví, do něhož se zapojí společně manželské páry. Manželé Kamila a Jiří Slezákovi ze Zlína se zapojují do pečovatelské služby na Manželských setkání pořádaných Centrem pro rodinu a sociální péči z. s. Jak prožili devět měsíců dlouhou svatební cestu do misií v Ekvádoru zase vyprávějí mladí manželé Iveta a Dan Sochorovi.

Dubnové vydání dává prostor také blížícím se oslavám 20. výročí od založení ostravsko-opavské diecéze, které prožijeme misijní aktivitou Dny víry 2016. Co bude tato evangelizační akce obsahovat a jak se lze na ní připravit nebo zapojit, popisuje biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal.

V Okně zbylo místo už jen na knižní novinky z Karmelitánského nakladatelství, Portálu a na představení osobnosti víry. Tou je tentokrát kněz, básník, překladatel a jazykovědec P. Libor Koval. Ačkoliv řadu let svého života prožil v emigraci v Německu, byl po své smrti v roce 2004 pohřben v České republice v Lískovci u Frýdku.

Pin It