Ostrava – Březnové vydání diecézního časopisu OKNO zamířilo ke svým čtenářům. Co v něm najdete? Informace o připravovaných Dnech víry, rozhovor se dvěma ze čtyř misionářů milosrdenství, kteří byli vyslání papežem Františkem do naší diecéze a zprávu o návštěvě kardinála Dominika Duky v Ostravě-Svinově. Událost, která předcházela pražskému festivalu proti totalitě Mene Tekel, také zachycují snímky na obálce časopisu.

Čtenářům představujeme farnost Český Těšín, přičemž jsme se podívali také kousek za hranice do Těšína polského. Tam se vydají také účastníci diecézního setkání mládeže BISCUP 2016, které začíná v pátek 11. 3. a pokračuje celodenním programem v sobotu 12. 3. Biskup František Václav Lobkowicz se s mladými setká při mši svaté, která v českotěšínském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova začíná v 16.00 hodin.

Tématem čísla je rozhodování mladých mužů k duchovnímu povolání. Místem, kde se kandidáti bohosloví intenzivně této otázce věnují, je Teologický konvikt v Olomouci. Jak vypadá život v tomto formačně vzdělávacím zařízení, které sídlí v Arcibiskupském semináři v Olomouci hovoří jeho ředitel P. Alfréd Volný. K tématu přinášíme také trojrozhovor s třemi studenty třetího ročníku teologie a výzvu biskupa Lobkowicze k přihláškám do semináře.

Seriál nad jednotlivými kapitolami z Katechismu katolické církve v tomto čísle končí. P. Rudolf Friedl z farnosti Štáblovice pravidelně přispíval svými zamyšleními téměř od začátku vydávání časopisu OKNO. Celkem jich připravil 200 a právě dvoustým příspěvkem na téma „Odpusť nám naše viny“ okénko s katechismem završil. Otci Rudolfovi patří poděkování a přání Božího požehnání.

Osobností víry je tentokrát P. Karel Žídek. Mladý kněz prožil svůj krátký život na sklonku 19. století v Malenovicích a Borové. Jeho osobnost připomíná pracovník Muzea Těšínska PhDr. David Pandur, Ph.D.

Pin It