Ostrava – Otevírání Svaté brány milosrdenství je titulním motivem lednového vydání diecézního zpravodaje OKNO. Otec biskup František Václav Lobkowicz, který bere za kliku vstupních dveří katedrály, však Vánoce i příchod nového roku prožil v nemocnici. Z nemocničního pokoje poslal několik pozdravů, které přetiskujeme ve zpravodajské části.

Jak prožít Rok milosrdenství, využít jeho milosti a prožít smíření s Bohem, připomíná papež František. U svatých bran jsou k dispozici ve zpovědnicích kněží a pouť do katedrály a konkatedrály u příležitosti Roku milosrdenství slibuje odpustky.

V dalších zpravodajských příspěvcích se dočtete o iniciativě farníků z Třince, kteří připravují vztyčení kříže na vrch Javorový. V Třinci jsme se byli podívat také na farní odpoledne, které pro členy farnosti připravuje občanské sdružení Sanktus Albertus. Do kulturního domu Trisia přišlo po Vánocích 250 farníků, kteří se znají z třineckého kostela svatého Alberta.

V Jablunkově mají unikát. Vzniká zde Světové muzeum a knihovna Bible. Prostory kaple Starého kláštera sester alžbětinek zaplnily stovky Biblí. Muzeum má ambice být nejen prostorem, kde se Bible vystavují, ale také nejrůznější knihy knih uchovávají a studují. Občanské sdružení I4U z Českého Těšína má v plánu opravit celý klášter, který je dnes z větší části v havarijním stavu.

Charitní stránka přináší zprávy o koledování Tříkrálové sbírky. Tématu se budeme ještě více věnovat v únorovém vydání zpravodaje. Centrum pro rodinu a sociální péči informuje o podpoře pěstounským rodinám.

V lednovém čísle chybí dvoustránka o životě některé z farností diecéze. Prostor zaplnil článek o historii opavského kostela sv. Vojtěcha, který býval v době své největší barokní slávy významným slezským poutním místem. Na hlavním oltáři byl uctíván obraz Opavské madony, který byl zničen při bombardování Opavy v roce 1945. Úcta k Panně Marii, Matce milosrdenství je však v Opavě stále živá. Pouť k Matce milosrdenství se uskuteční 14. 5. a událost je součástí programu Roku milosrdenství v ostravsko-opavské diecézi.

OKNO0116nahledBlížící se 20. výročí diecéze přibližuje nejen logo oslav na titulní stránce zpravodaje, ale také tři rozhovory uvnitř časopisu. S otcem biskupem Lobkowiczem, generálním vikářem Mons. Martinem Davidem a biskupským vikářem pro pastoraci P. Vítem Zatloukalem hovořila na téma oslav redaktorka Jana Praisová.

Modlitbu „Otče náš“ rozebírá ve svém příspěvku z Katechismu katolické církve P. Rudolf Friedl a mezi osobnostmi víry je tentokrát představen P. Jindřich Březina, který během nacismu zachránil 11 židovských dětí.

Zadní strana obálky zve na Diecézní pouť do Říma v Roce milosrdenství ve dnech od 25. do 30. 9. 2016. Přihlášky do 31. 3. 2016. Více na www.doo.cz/pout

Pin It