Poslední letošní číslo diecézního zpravodaje OKNO se dostává ke svým čtenářům již první prosincovou neděli. Obálka časopisu dokumentuje událost roku v ostravsko-opavské diecézi - znovuotevření katedrály Božského Spasitele v neděli 22. 11.

Nejen této události se věnuje zpravodajská část obsahu aktuálního čísla. OKNO informuje o novém oltáři v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku, Dnech důvěry s bratry z Taizé v Ostravě a výrobě kopie ukradené lišky Bystroušky. Blížící se Vánoce připomíná letošní termín rozvozu Betlémského světla, který připadá na sobotu 19. 12.

Charita se již nyní připravuje na další ročník koledování Tříkrálové sbírky. Děti do ulic měst a obcí vyjdou prosit o příspěvky na charitní projekty ve dnech od 1. do 14. 1. Koordinátor sbírky v ostravsko-opavské diecézi se ve svém článku zamýšlí nad příkladnou štědrostí občanů naší země, kteří Charitu zahrnují svými dary.

V prosincovém vydání poznají čtenáři OKNA blíže farnost Starý Bohumín. O tom, jaká je, se s námi podělil děkan karvinského děkanátu a starobohumínský farář P. Jan Bernard Mryka, OFM. Františkáni ve Starém Bohumíně působí od počátku 90. let minulého století. A stejně jako jejich zakladatel si zakládají na stavbě betléma. Každý rok je jiný. Letos zabere tři čtvrtiny boční kaple.

Nejen o České mši vánoční Jakuba Jana Ryby, ale také o svém dětství, rodičích, válce, volbě povolání, ale především lásce k varhanám, hudbě a sborovému zpěvu jsme si povídali s panem Karlem Kosterou. Stěbořický varhaník, neúnavný propagátor sborové hudby a sbormistr ve Stěbořicích a v Opavě, oslavil na konci října osmdesát let.

Tématem měsíce je Svatý rok milosrdenství, který mimořádně vyhlásil papež František. V ostravsko-opavské diecézi bude tento milostivý rok zahájen v katedrále i konkatedrále v úterý 8. 12. v 18.00 hodin při mši svaté. Brány milosrdenství budou v obou kostelech otevřeny v neděli 13. 12. V Opavě (8.30) ji otevře generální vikář Mons. Martin David v Ostravě (9.30) biskup František Václav Lobkowicz.

Pin It