Ostrava - Aktuální vydání diecézního zpravodaje OKNO představuje na obálce novou podobu ostravské katedrály včetně dokončeného interiéru. O uložení vzkazu pro příští generace do věží, které se otevřou až při příští opravě, informujeme ve zpravodajské části časopisu.

Farnost Moravská Ostrava do věže umístila zprávu o opravě kostela, kde se zmiňuje o imigrantské vlně, která do Evropy míří z Blízkého východu a severní Afriky. Téma migrace se věnují dvě strany zpravodajství. Přetiskujeme komentář „Migrace má mnoho tváří“ arcibiskupa Jana Graubnera, který zazněl v Radiu Proglas a spuštění registračního formuláře Charity ČR pro pomoc uprchlíkům.

Zpravodajství zahrnuje také informaci o 1. diecézní pouti pro seniory, které se 30. 9. ve Frýdku zúčastnilo 300 poutníků z celé diecéze. Jak prožily první čtyři měsíce tři letošní novokněží P. Marek Večerek, P. Jan Gajdušek a P. Grzegorz Borski, se pro OKNO zeptal P. Marcel Puvák.

S prosbou o finanční pomoc se na čtenáře OKNA obrátilo Centrum pro rodinu a sociální péči. K příspěvku na dofinancování rozpočtu na rok 2015 slouží složenka typu A, která je součástí vloženého letáku. Centru chybí 300 tisíc korun k tomu, aby se mohlo ucházet o dotace na svou činnost.

Seriál o farnostech zavítal tentokrát až za Atlantik. Prostřednictvím vyprávění jáhna Davida Tylečka poznají čtenáři OKNA život v českých farnostech v Texasu, kde s dalšíma dvěma jáhny z olomoucké a brněnské diecéze strávil pět týdnů. Pozvání do USA již po šestnácté zorganizoval P. Stephen Nesrsta, potomek českých krajanů, kteří se Spojených státech usadili před více než 100 lety.

V růžencovém měsíci říjnu je tématem čísla modlitba růžence. Redaktor Libor Rösner se podíval do historie vzniku této rozjímavé modlitby, která se v průběhu staletí vyvíjí. O tom, že modlitba dokáže měnit dějiny, svědčí zkušenost našich předků, kteří v těžkých dobách ohrožení drželi v rukou růženec.

Do říjnového vydání se vešel také rozhovor. S první diecézním kaplanem pro seniory si povídala Jana Praisová. P. RomanJanáč, který pochází z Valašska, je nejen redemptoristou, ale také motorkářem, který je připraven naslouchat dříve narozeným mužům a ženám.

P. Rudolf Friedl vybral z Katechismu katolické církve klíčové slovo „duchovní četba“, která je důležitá pro život modlitby. Přehled novinek nakladatelství, které vydávají duchovní literaturu, pomáhá s výběrem duchovní četby na tento měsíc.

Autorem řady knih byl prof. ThDr. Alois Musil, který jako šejch Músa ar Rueili procestoval země Blízkého východu. Málokdo však ví, že jeho kněžský život začal v Ostravě. Konkrétně v Moravské Ostravě, kde působil v právě dokončeném kostele Božského Spasitele. Když v roce 1891 do Ostravy přišel, byla ve věži už tři roky uložena schránka se zprávou o tom, že nový kostel má sloužit studentům, kteří se v centru Ostravy do kaple sv. Lukáše již nevešli a museli stávat venku. Mladý P. Alois jako „provizorní katecheta a kooperátor“ tyto studenty učil na místní dívčí a chlapecké škole.

Pin It