Ostrava – V kostelích farností ostravsko-opavské diecéze se tento víkend objeví nové číslo diecézního zpravodaje OKNO, který vychází po své prázdninové přestávce. Obálku vydání na měsíc září tvoří fotografie ze 7. pouti tří národů na Trojmezí, na kterou v sobotu 22. 8. dorazily tisíce poutníků z České republiky, Slovenska a Polska.Do zpravodajské části se vešly informace o opravě interiéru kostela v Jablunkově, blížícím se dokončení rekonstrukce katedrály, obsahu tubusu nalezeném ve věži v Rybí a zrestaurovaném ikonostasu v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Informujeme také o přípravě Dnů důvěry Taizé v Ostravě, Běhu pro Honzu v Ostravě-Zábřehu, Třebovickém koláči a nových vzdělávacích kurzech společnosti Trendum pro kněze a pastorační pracovníky. Charita Ostrava zve na benefiční koncert „Sešli se, aby pomohli“, který letos pomůže dofinancovat vybavení Tréninkových prostor Charitního střediska sv. Lucie.

Seriál o farnostech diecéze pokračuje návštěvnou ve farnosti Morávka. Do této farnosti však nepatří jen stejnojmenná horská osada, ale také obce Pražmo, Raškovice a Krásná. Kostel sv. Jana Nepomuckého, faru pro kněze i starou faru, která slouží k setkávání farních společenství a scholy mají právě v Pražmě. O životě farnosti jsme si povídali s P. Miroslavem Edwardem Jeselem, CSsR, který v Morávce působí šestým rokem.

Tématem měsíce jsou ozvěny prázdnin. Mládež z Opavy a dalších farností začátek léta strávila 8. ročníkem pěší poutí putování na Velehrad. Děti se setkaly na Prašivé a jejich nadšení pro domácí pečení chleba přineslo chleba chudým v Ostravě-Přívoze. Mládí na invalidním vozíčku a jejich chodící přátelé zase strávili týden prázdnin duchovní obnovou v Sedlištích. Rozjímat nad citátem Lukášova evangelia „Což nám nehořelo srdce?“ přijeli do Staré Vsi nad Ondřejnicí účastníci srpnového Lisk-Plesku.

Příspěvky o historii eucharistického hnutí na území Moravy a Slezska končí posledním dílem před vlastním vyvrcholením Národního eucharistického kongresu v Brně. Na ten zve otištěný plakátek. Všichni jsou zváni na hlavní mši svatou v sobotu 17. 10. Na Náměstí Svobody do Brna, kde v 10.30 hodin začíná mše svatá. Po jejím skončení bude následovat eucharistický průvod ulicemi Brna. V pátek 16. 10. bude od 18.00 hodin na stejném místě koncert Podané ruce. Více na www.nek2015.cz.

Pin It