Dubnové vydání diecézního zpravodaje OKNO má obálku ve zlatavém odstínu. Na titulní straně se ohlíží za 25 lety své biskupské služby pastýř diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. O biskupské službě hovoří také v tematickém rozhovoru uvnitř čísla.Hlavním zpravodajským tématem je březnové diecézní setkání mládeže BISCUP, které do Místku přilákalo více než 500 teenagerů z celé ostravsko-opavské diecéze.

V dalších zpravodajských příspěvcích se dočtete o rozdělení půl milionu korun z Pastoračního fondu na pastorační projekty ve farnostech i dopisu z kanadského vězení. Za mřížemi v této zemi skončila 39 letá žena proto, že dávala příliš okatě najevo svůj nesouhlas s potraty nenarozených dětí. Krnováci ji poslali pozdrav a ona jim z ženské věznice ve Vanieru poděkovala dopisem psaným obyčejnou tužkou.

Diecézní charita ostravsko-opavská 28. 4. slavnostně oslaví 30 let od otevření hostiárny v Bílé Vodě u Javorníka, které se zde pečou od 1. 4. 1985. Centrum pro rodinu a sociální péči připomíná možnost vzdělávání v kurzech přirozeného plánování rodičovství. Farností, kterou na stránkách OKNA blíže poznáme, je Vápenná na Jesenicku. P. Jiří Filipec popisuje těžké začátky ve farnosti, kde v neděli přichází na mši svatou šestnáct věřících.

Třetím dílem pokračuje seriál P. Dr. Jana Larische, který čtenáře seznamuje s historií Eucharistických kongresů na území naší vlasti. Tentokrát se zaměřil na 23. eucharistický kongres ve Vídni v roce 1912. Katechismus katolické církve se věnuje kapitole Modlitba chvály a klanění a mezi osobnostmi víry je představen Mons. Josef Olejník, autor liturgických nápěvů.

Pin It