Sportovně laděná obálka březnového vydání diecézního zpravodaje OKNO vrací čtenáře v samém závěru zimy na lyžařský svah. Na konci února se v Polsku uskutečnil již 18. ročník závodů kněží a bohoslovců v alpském lyžování. Do zimního střediska na hranici s naší zemí přilákaly závody také dva kněze ostravsko-opavské diecéze.Zpátky do postní doby zařadí myšlenky úvodník kaplana pro média P. Dr. Marcela Puváka, který se věnuje tématu osobního prožívání křížové cesty. Na cestu se vydají také ti, kteří bojují za nenarozené děti. V sobotu 21. 3. Prahou projde 15. Pochod pro život.Mládež ostravsko-opavské diecéze i biskup Lobkowicz má ve svém diáři tento sobotní termín zabookován akcí BISCUP 2015 (20. - 21. 3.), která letos proběhne v Místku. Jak se místní farnost na příjezd stovek mladých připravuje, popisuje místecký farář a děkan Mons. Josef Maňák v příspěvku věnovaném farnosti Místek.

Ve zpravodajství najdete informace o křtech a biřmováních v opavské ženské věznici, bohoslužbě za oběti komunismu v Krnově a nalezených andělech z Dolních Životic. Ztrácelo a nacházelo se také v Opavě. Nositelce titulu Neziskovka roku 2014 vykradl nedávno propuštěný zloděj stacionář Mraveneček. Lup si odvezl v dodávce na přepravu vozíčkářů. Když mu došel benzín, odstavil nabourané auto v Pardubicích. Charita Opava má zpátky dodávku a zloděj svou vězeňskou celu. V autě totiž zapomněl své doklady...

Ve výčtu toho, co ještě najdete v březnovém čísle diecézním zpravodaje, nesmíme zapomenout na požehnané tréninkové prostory Charity Ostrava a téma postní almužny. Krabičky na peníze ušetřené postním odříkáním, mají letos kromě Charity také salesiáni. Prostředky této postní sbírky pomohou salesiánským misionářům. Jedním z nich je koadjutor František Radecki, který pochází z Petrovic u Karviné a působí v africké Malawi.

Letošní Národní eucharistický kongres v Brně navazuje na dlouhou historii eucharistické úcty v naší zemi. Dějinné souvislosti ve svém příspěvku popisuje P. Dr. Jan Larisch. Katechismus katolické církve pokračuje tématem „Děkovná modlitba“. Osobností víry, která nás předešla na věčnost je tentokrát opavský děkan a básník Mons. Josef Veselý.

Pin It