OKNO0115Do snímků z Tříkrálového průvodu v Třinci je zabaleno lednové vydání diecézního zpravodaje OKNO. Přestože koledování již skončilo, Tříkrálovou sbírku je možné podpořit celoročně formou dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na čísle 87777.

Ve zpravodajské části časopisu se čtenáři dozví o putování Kříže světových dnů mládeže, zvonech ze Starého Bohumína, které se vrátily z Německa a setkání Taizé v Praze.

S rokem oslav 200 let od narození sv. Jana Boska souvisí hned čtyři strany časopisu.

V seriálu o farnostech jsme se podívali na fungování společenství věřících, kteří se schází při kostele sv. Josefa. Duchovní správu zde vedou salesiáni a jejich kostel nemá faráře, ale rektora. Tématem čísla je aktivita Salesiánského střediska mládeže Don Bosko „Oratoř na ulici“.

Na místě pro rozhovor se objevily ohlasy na první vzdělávací seminář obecně prospěšné společnosti Trendum, která má za cíl odborně vzdělávat kněze a pastorační pracovníky. První školení má za sebou 11 kněží, 1 jáhen, 2 řeholní sestry a 3 pastorační asistentky.

V časopise ještě zbylo místo na knižní novinky, kapitolu z Katechismu katolické církve na téma „Modlitba Ježíšova“ a životní příběh osobností víry Mons. Prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka.

Pin It