OKNO1214Vánoční atmosféru má obálka prosincového vydání diecézního zpravodaje OKNO, který lemuje adventní fialová barva. Titulní fotografie zachycuje právě rozsvícený strom na vánočních trzích v centru Ostravy, který pochází z Biskupských lesů. Zadní strana patří výstavě betlémů z projektu „Betlémy bez hranic“ v klubu Ámos.

Zpravodajská část časopisu se věnuje lesnickým tématům. Prvním je setkání biskupa s novými zaměstnanci v Hukvaldské oboře a druhým příspěvkem je informace o prvních vánočních stromech z Biskupských lesů na náměstí měst našeho kraje. Další dvě strany jsou věnovány převozu ostatků biskupa Josefa Martina Nathana do Polska.

Čtenáře OKNA jistě potěší zpráva o tom, že Charita Opava získala cenu Neziskovka roku 2014. Na stránce věnované aktivitám Centra pro rodinu a sociální péči Ostrava informujeme o výstavě betlémů z projektu „Betlémy bez hranic“ v klubu Ámos na Černé louce. V seriálu o farnostech poznáme blíže Štěpánkovice na Hlučínsku.

Tématem čísla jsou s končící stavební sezónou opravy kostelů. Těch se ve farnostech pod odborným vedením stavebního oddělení biskupství podařilo zrenovovat celou řadu. Financování oprav pomohly dotace z EU, Ministerstva kultury ČR nebo projekty Místních akčních skupin. Podrobněji se věnujeme dokončení oprav kostela sv. Martina v Krnově, kde byla poprvé v jeho historii zpřístupněna veřejnosti také věž s ochozem a bytem hlásného.

Do adventního vydání se vešel také rozhovor s misionářem z řádu minoritů, který v současné době působí právě v Krnově. P. Dariusz Gaczyński OFMConv prožil několik let na misiích v Paraguai a o své zkušenosti nejen z hlásání evangelia místním lidem hovořil s redaktorem Liborem Rösnerem.

Vedle knižních novinek a katechismu na téma „Modlitba ve Starém zákoně“ informujeme také o třech nových zvonech v Dobré u Frýdku. Osobností víry je v prosincovém čísle diecézního zpravodaje olomoucký arcibiskup František Vaňák, jehož měla většina čtenářů možnost poznat osobně.

Pin It