OKNO1114Listopadové vydání diecézního zpravodaje OKNO svou obálkou vrací čtenáře na setkání ministrantů v Havířově, kterého se zúčastnilo 300 ministrantů a ministrantek z celé diecéze. O akci informuje také zpravodajská část časopisu.

V dalších příspěvcích OKNO informuje o udílení 26 ocenění biskupem Lobkowiczem v den slavnosti svaté Hedviky a oceněných katechetech při jejich setkání v Ostravě. Havířov se stal v říjnu také místem historicky prvního pochodu pro život na území ostravsko-opavské diecéze. Podpořilo jej 130 lidí a řada z nich neváhala do Havířova dojet ze vzdálenějších míst.

Diecézní charita informuje o možnosti pomoci seniorům v Moldavsku. První dojmy z cesty do městečka Grigorauca informuje Natalyia Mrovcová z Humanitárního střediska Diecézní charity ostravsko-opavské. Senioři v Moldavsku potřebují naši finanční pomoc, senioři v naší diecézi se zase potřebují scházet. Ke vzájemné komunikaci jim pomáhá Klub aktivních seniorů KLAS, který pracuje při Centru pro rodinu a sociální péči Ostrava.

V aktuálním čísle blíže poznáme farnost Dolní Lutyně, ve které působí P. Marián Pospěcha. Barokní kostel sv. Jana Křtitele z  poloviny 18. století je postaven na místě původního dřevěného kostela. Ve farnosti mají několik rarit. Jednou z nich je socha sv. Patrika a druhou podzimní „Kobzolfest“ ve Věřňovicicíh, které otec Marián z Dolní Lutyně spravuje. Po přečtení článku v časopise OKNO se také dozvíte, že farnost chystá vydat svou farní kuchařku. Bude mít více než 100 receptů.

Tématem čísla je pomoc krizových interventů v rodinách, které náhle přišli o své blízké. O situacích, které vyžaduji pomoc vyškolených pracovníků Krizového centra Ostrava, jsme hovořili s koordinátorem centra Bc. Davidem Tichým. O své zkušenosti z posttraumatického týmu Policie ČR hovoří k tématu také klimkovický farář P. Rudolf Kopecký O. Melit. S tématem souvisí připravovaná ekumenická bohoslužba za oběti dopravních nehod, která se uskuteční v neděli 16. 11. v 15.00 hodin právě v Klimkovicích.

Do aktuálního vydání se vešlo také ohlédnutí za komunátními a senátními volbami. Hovořili jsme s nově zvoleným senátorem za Frýdecko-Místecko Jiřím Carbolem a také asistentkou stavebního oddělení biskupství Janou Padáčovou, která se stala místostarostkou Ostravy-Mariánských Hor.

S dušičkovým obdobím souvisí pokračování Katechismu katolického církve s kapitolou „Modlitba“ i objevy opavských archeologů. Speciální sondy s kamerou objevily pod podlahou minoritského kostela sv.Ducha několik pohřebních kryp. V některé z rakví možná archeologové najdou i opavské Přemyslovce včetně Mikuláše II. a jeho choti Jutty.

Osobností víry, kterou v čísle 11/2014 prezentujeme, je apokalyptický člověk Dr. Vladimír Neuwirth.

Pin It