Časopis OKNO

Aktuální vydání diecézního zpravodaje OKNO se ohlíží za návštěvnou ostatků sv. Jana Boska v Havířově a Ostravě. Fotografie na obálce časopisu zachycují momenty z této události, které se věnují zpravodajské strany 4 a 5 i anketa. Úvodní slovo s titulkem Sede vacante, které pro OKNO připravil P. Roman Czudek, se zamýšlí nad odchodem papeže Benedikta XVI. z vedení církve a čekáním na nového Petrova nástupce. Autor úvodníku v současné době studuje v Římě a byl očitým svědkem posledních dnů papežské služby Svatého otce Benedikta XVI.

Aktuální číslo Diecézního zpravodaje OKNO se dostalo ke svým čtenářům v neděli 10. 2. Obálka časopisu odkazuje na nosné téma čísla, kterými jsou církevní školy. O termínech přijímacích zkoušek, oborech a novinkách na středních církevních školách informují první zpravodajské strany. O zápisu budoucích prvňáčků na Církevní základní školu Přemysla Pittra v Ostravě, kterou navštěvují zejména děti z romských rodin, informuje časopis na stranách 12 a 13.

První číslo časopisu OKNO v roce 2013 vítá své čtenáře fotografiemi dětí, které koledují pro charitní Tříkrálovou sbírku. Upoutávka z titulní strany odkazuje čtenáře na zpravodajské stránky, kde se dozví o putování ostatků sv. Jana Boska. Rubrika farnost tentokrát popisuje život ve farnosti Dětmarovice. Lednové číslo nabízí dvoustránkový rozhovor s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem na téma restitucí i prožívání Roku víry. Osobnostmi víry, které v OKNĚ představujeme je salesián Ignác Stuchlý a málo známý mučedník komunismu P. Ludvík Sobek.Druhá strana obálky nabízí praktický přehled významných událostí v diecézi v roce 2013. Další tabulka avizuje termíny děkanátních poutí za nová kněžská a řeholní povolání a obnovu rodin a poslední přehled je pravidelný diář biskupa Františka Václava Lobkowicze v následujících týdnech.

Ostrava - Po otevření první strany diecézního časopisu nás přivítá napsaný Dopis nemocným Advent – Vánoce 2012 od našeho biskupa Františka Václava. Dále zde nalezneme základní informace ohledně Plnomocných odpustků v roce Víry pro nemocné a rovněž diář biskupa během vánočních svátků a měsíce ledna 2013. Pro každého, jenž by hledal Přehled vánočních bohoslužeb ve farnostech, jej odkazujeme na stránky www.doo.cz, který bude k dispozici od 15. 12. 2012.Na straně 3 se jako obvykle nachází obsah, tiráž a úvodník, tentokráte od P. Petra Dokládala, faráře ve Starém Jičíně.

Aktuální vydání diecézního zpravodaje OKNO se dostává v těchto dnech ke svým čtenářům. Obálku časopisu obsadily fotografie z misijní cesty do Paraguaye ředitele televize Noe P. Leoše Ryšky SDB, představené Kongregace Milosrdných sester sv. Františka sestry Františky Ryškové a fotografa a kameramana Pavla Zuchnického. O misiích opavských řeholnic v této jihoamerické zemi se dočtete také ve zpravodajské části listopadového vydání časopisu. Úvodník na dušičkové téma smrtelnosti člověka a přípravu na odchod z tohoto světa připravil salesián P. František Blaha. Ve zpravodajské části se čtenáři OKNA seznámí se jmény jednadvaceti oceněných, kteří byli biskupem Lobkowiczem odměněni za své zásluhy pro život diecéze v den slavnosti svaté Hedviky 16. 10. V časopise najdete také vzpomínku na služebníka Božího P. Antonína Šuránka, od jehož smrti uplynulo 30 let.