Časopis OKNO

OKNO0913
Se začátkem měsíce září vychází nové vydání diecézního zpravodaje OKNO. Vlajky tří zemí a schola složená z mladých z Česka, Slovenska a Polska dává na titulní straně nahlédnout do atmosféry již 5. pouti tří národů na Trojmezí. Zadní strana obálky nabízí pohlednici z letního tábora dětí z Hlučína na Slezké Hartě. Jak se žilo malým robinsonům se dočtete na prvních dvou stranách zpravodajství.

OKNO0713

 

Jáhenské a kněžské svěcení zachycují fotografie na obálce aktuálního vydání diecézního zpravodaje OKNO. Prázdninové dvojčíslo informuje o 3 nových jáhnech a 3 novokněžích ostravsko-opavské diecéze, ale i dalších 3 novokněžích - řeholnících, kteří z našeho kraje pocházejí. Radost z nových dělníků na vinici Páně je letos zastřena smutkem nad tragickou smrtí kněze P. Josefa Motyky.

Červenou obálkou upoutá čtenáře vydání červnového vydání zpravodaje OKNO. Fotografie na titulní straně zachycuje uložení ostatků blah. papeže Jana Pavla II. v kostele Svatého Ducha v Ostravě. V diecézi tak nyní máme ostatek s kapkou krve papeže již na dvou místech. V září loňského roku proběhla obdobná slavnost na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor.

Do farností a kostelů míří květnové vydání diecézního zpravodaje OKNO. Fotografie na obálce dokumentují tradiční jarní výstup skautů na Ivančenu, kde biskup František Václav Lobkowicz každoročně slaví mši svatou. Nejen o duchovním životě skautů, skautek, světlušek a vlčat se dozvíte také v hlavním tématu tohoto vydání. Úvodník si pro aktuální vydání připravil P. Dariusz Sputo z farnosti Ostrava-Kunčičky.

Obálku dubnového čísla diecézního zpravodaje OKNO zdobí fotografie P. Petra Kuníka, které zachytil během 20. ročníku přehlídky studentů církevních škol v Odrách. O třech dnech plných vystoupení talentovaných studentů z celé České republiky a hostů ze Slovenska se dočtete na zpravodajských stranách. K tématu je připraven i rozhovor s ředitelkou pořadatelské školy Ing. Pavlou Hostašovou.