Časopis OKNO

OKNO0414Tři fotografie z diecézního setkání mládeže v Opavě zdobí obálku aktuálního vydání zpravodaje OKNO, který monitoruje události v ostravsko-opavské diecézi. Zpravodajství nabízí pohled na setkání Hnutí modliby matek, které se na úrovni celé diecéze sešlo poprvé v Ostravě-Zábřehu. Mimořádný úspěch má naše diecéze také v obnově památek. Kostelík ve Štramberku-Tamovicích se stal Památkou roku 2013.

OKNO0314Březnové vydání OKNA je celé laděno ve vatikánských barvách. Žlutá obálka s fotografií papeže Františka a biskupa Františka Václava dává tušit, že se v aktuálním čísle čtenáři dozví informace o cestě biskupů Ad limina apostolorum/K apoštolským prahům. Jaké bylo setkání českých a moravských biskupů s papežem se dočtete v rozhovoru s biskupem Lobkowiczem.

OKNO0214Ostrava – Nové číslo diecézního zpravodaje OKNO své čtenáře v únoru překvapí novou grafickou úpravou a barevností. Změnu zaregistruje každý, kdo do nového zpravodaje nahlédne. Ve spolupráci s grafickým oddělením tiskárny Kleinwächter, získal časopis moderní grafický layout, který využívá nový typ písma, pracuje s barevnými titulky, rámečky a fotografiemi.

OKNO0114První číslo diecézního zpravodaje OKNO v roce 2014 vychází v charitní červené barvě a z titulní strany majestátně shlíží Tři králové na koních, tak jak tradičně vyjíždějí koledovat ve farnosti Místek. Tématu Tříkrálové sbírky, která má letos podpořit 83 záměrů jednotlivých Charit, se věnujeme také ve zpravodajství.

OKNO1213Na druhou neděli adventní se do kostelů v diecézi dostalo poslední letošní číslo diecézního zpravodaje OKNO. Titulní strana s věžními hodinami symbolicky odpočítává čas do konce roku a současně ilustruje průběh oprav kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně. Ve zpravodajské části informujeme o pokračování Školy křesťanského života a pouti do Říma při cestě biskupů Ad limina.