Časopis OKNO

OKNO1014Srdce sv. Jana Maria Vianneye na obálce říjnového vydání diecézního zpravodaje OKNO připomíná událost z minulého týdne, kdy do Ostravy zavítaly ostatky svatého faráře arského. Na skutečnost, že se na sídlišti v Ostravě-Zábřehu děje něco mimořádného, upozornilo vyzvánění zvonů věže kostela Svatého Ducha.

Zvonění si užili také v dalších farnostech diecéze. V Dolních Životicích na Opavsku nechali dva místní farníci pořídit nový zvon sv. Václava a hned tři bronzové zvony visí nově v opraveném kostele sv. Marka v Karviné. Jak se podařilo vrátit čtyři zvony do Čeladné, se dočtete v seriálu o farnostech.

OKNO0914Oderskou ovečku objímající účastníky letního diecézního setkání mládeže zachycuje snímek na titulní stránce nového vydání zpravodaje OKNO. Časopis vyšel 3. 9. a bude k dispozici ve farnostech již tuto neděli. V jeho obsahu najdete informace o zahájení opravy katedrály, 250. výročí farního kostela v Šenově i o chystaném převozu ostatků biskupa Nathana z Opavy do polských Branic.

OKNO0714Do všech farností v diecézi, které jsou zapojeny do distribuce Diecézního zpravodaje OKNO, se již na začátku července dostalo aktuální prázdninové dvojčíslo. Obálku tradičně zaplnily fotografie z letošního jáhenského a kněžského svěcení. V časopise jsou uveřejněny minirozhovory s oběma novokněžími.

OKNO0614Červnové vydání diecézního zpravodaje OKNO vychází se světle modrou obálkou a fotografiemi z letošní Noci kostelů, o které se dočtete v tématu měsíce. Farnost, do které tentokrát nahlédneme, je Jeseník.

Upozorňujeme čtenáře, kteří plánují účast na primičních mších svatých novokněží, že se v aktuálním vydání diecézního zpravodaje OKNO objevilo nesprávné datum primice novokněze Mgr. Bc. Jakuba Vavrečky. Termín primice je v sobotu 12. 7. 2014 ve 14.00 hodin v Pusté Polomi.

OKNO0514Květnové vydání diecézního zpravodaje fotografiemi na obálce připomíná svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. Ve zpravodajské části se čtenáři setkají také s blahoslaveným Karlem Rakouským, poslední císař byl blahořečen v roce 2004 dnes již svatým papežem a relikviář s jeho ostatky mají od Svatého týdne v brněnském kostele svatých Janů.