Časopis OKNO

OKNO0714Do všech farností v diecézi, které jsou zapojeny do distribuce Diecézního zpravodaje OKNO, se již na začátku července dostalo aktuální prázdninové dvojčíslo. Obálku tradičně zaplnily fotografie z letošního jáhenského a kněžského svěcení. V časopise jsou uveřejněny minirozhovory s oběma novokněžími.

OKNO0614Červnové vydání diecézního zpravodaje OKNO vychází se světle modrou obálkou a fotografiemi z letošní Noci kostelů, o které se dočtete v tématu měsíce. Farnost, do které tentokrát nahlédneme, je Jeseník.

Upozorňujeme čtenáře, kteří plánují účast na primičních mších svatých novokněží, že se v aktuálním vydání diecézního zpravodaje OKNO objevilo nesprávné datum primice novokněze Mgr. Bc. Jakuba Vavrečky. Termín primice je v sobotu 12. 7. 2014 ve 14.00 hodin v Pusté Polomi.

OKNO0514Květnové vydání diecézního zpravodaje fotografiemi na obálce připomíná svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. Ve zpravodajské části se čtenáři setkají také s blahoslaveným Karlem Rakouským, poslední císař byl blahořečen v roce 2004 dnes již svatým papežem a relikviář s jeho ostatky mají od Svatého týdne v brněnském kostele svatých Janů.

OKNO0414Tři fotografie z diecézního setkání mládeže v Opavě zdobí obálku aktuálního vydání zpravodaje OKNO, který monitoruje události v ostravsko-opavské diecézi. Zpravodajství nabízí pohled na setkání Hnutí modliby matek, které se na úrovni celé diecéze sešlo poprvé v Ostravě-Zábřehu. Mimořádný úspěch má naše diecéze také v obnově památek. Kostelík ve Štramberku-Tamovicích se stal Památkou roku 2013.

OKNO0314Březnové vydání OKNA je celé laděno ve vatikánských barvách. Žlutá obálka s fotografií papeže Františka a biskupa Františka Václava dává tušit, že se v aktuálním čísle čtenáři dozví informace o cestě biskupů Ad limina apostolorum/K apoštolským prahům. Jaké bylo setkání českých a moravských biskupů s papežem se dočtete v rozhovoru s biskupem Lobkowiczem.