Časopis OKNO

OKNO0115Do snímků z Tříkrálového průvodu v Třinci je zabaleno lednové vydání diecézního zpravodaje OKNO. Přestože koledování již skončilo, Tříkrálovou sbírku je možné podpořit celoročně formou dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na čísle 87777.

Ve zpravodajské části časopisu se čtenáři dozví o putování Kříže světových dnů mládeže, zvonech ze Starého Bohumína, které se vrátily z Německa a setkání Taizé v Praze.

S rokem oslav 200 let od narození sv. Jana Boska souvisí hned čtyři strany časopisu.

OKNO1214Vánoční atmosféru má obálka prosincového vydání diecézního zpravodaje OKNO, který lemuje adventní fialová barva. Titulní fotografie zachycuje právě rozsvícený strom na vánočních trzích v centru Ostravy, který pochází z Biskupských lesů. Zadní strana patří výstavě betlémů z projektu „Betlémy bez hranic“ v klubu Ámos.

OKNO1114Listopadové vydání diecézního zpravodaje OKNO svou obálkou vrací čtenáře na setkání ministrantů v Havířově, kterého se zúčastnilo 300 ministrantů a ministrantek z celé diecéze. O akci informuje také zpravodajská část časopisu.

V dalších příspěvcích OKNO informuje o udílení 26 ocenění biskupem Lobkowiczem v den slavnosti svaté Hedviky a oceněných katechetech při jejich setkání v Ostravě. Havířov se stal v říjnu také místem historicky prvního pochodu pro život na území ostravsko-opavské diecéze. Podpořilo jej 130 lidí a řada z nich neváhala do Havířova dojet ze vzdálenějších míst.

OKNO1014Srdce sv. Jana Maria Vianneye na obálce říjnového vydání diecézního zpravodaje OKNO připomíná událost z minulého týdne, kdy do Ostravy zavítaly ostatky svatého faráře arského. Na skutečnost, že se na sídlišti v Ostravě-Zábřehu děje něco mimořádného, upozornilo vyzvánění zvonů věže kostela Svatého Ducha.

Zvonění si užili také v dalších farnostech diecéze. V Dolních Životicích na Opavsku nechali dva místní farníci pořídit nový zvon sv. Václava a hned tři bronzové zvony visí nově v opraveném kostele sv. Marka v Karviné. Jak se podařilo vrátit čtyři zvony do Čeladné, se dočtete v seriálu o farnostech.

OKNO0914Oderskou ovečku objímající účastníky letního diecézního setkání mládeže zachycuje snímek na titulní stránce nového vydání zpravodaje OKNO. Časopis vyšel 3. 9. a bude k dispozici ve farnostech již tuto neděli. V jeho obsahu najdete informace o zahájení opravy katedrály, 250. výročí farního kostela v Šenově i o chystaném převozu ostatků biskupa Nathana z Opavy do polských Branic.