Časopis OKNO

Sportovně laděná obálka březnového vydání diecézního zpravodaje OKNO vrací čtenáře v samém závěru zimy na lyžařský svah. Na konci února se v Polsku uskutečnil již 18. ročník závodů kněží a bohoslovců v alpském lyžování. Do zimního střediska na hranici s naší zemí přilákaly závody také dva kněze ostravsko-opavské diecéze.Zpátky do postní doby zařadí myšlenky úvodník kaplana pro média P. Dr. Marcela Puváka, který se věnuje tématu osobního prožívání křížové cesty. Na cestu se vydají také ti, kteří bojují za nenarozené děti. V sobotu 21. 3. Prahou projde 15. Pochod pro život.Mládež ostravsko-opavské diecéze i biskup Lobkowicz má ve svém diáři tento sobotní termín zabookován akcí BISCUP 2015 (20. - 21. 3.), která letos proběhne v Místku. Jak se místní farnost na příjezd stovek mladých připravuje, popisuje místecký farář a děkan Mons. Josef Maňák v příspěvku věnovaném farnosti Místek.

OKNO0215Oslava Dne zasvěceného života v Roce zasvěceného života u salesiánů, kteří prožívají Rok sv. Jana Boska dominuje obálce i obsahu únorového vydání Diecézního zpravodaje OKNO. V aktuálním vydání najdete fotografie ze stavby budovy biskupství a vzpomínky těch, kteří dění na staveništi sledovali z bezprostřední blízkosti. Budova biskupství byla slavnostně otevřena 11. 2. 2000, letos od této události uplynulo 15 let.

OKNO0115Do snímků z Tříkrálového průvodu v Třinci je zabaleno lednové vydání diecézního zpravodaje OKNO. Přestože koledování již skončilo, Tříkrálovou sbírku je možné podpořit celoročně formou dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na čísle 87777.

Ve zpravodajské části časopisu se čtenáři dozví o putování Kříže světových dnů mládeže, zvonech ze Starého Bohumína, které se vrátily z Německa a setkání Taizé v Praze.

S rokem oslav 200 let od narození sv. Jana Boska souvisí hned čtyři strany časopisu.

OKNO1214Vánoční atmosféru má obálka prosincového vydání diecézního zpravodaje OKNO, který lemuje adventní fialová barva. Titulní fotografie zachycuje právě rozsvícený strom na vánočních trzích v centru Ostravy, který pochází z Biskupských lesů. Zadní strana patří výstavě betlémů z projektu „Betlémy bez hranic“ v klubu Ámos.

OKNO1114Listopadové vydání diecézního zpravodaje OKNO svou obálkou vrací čtenáře na setkání ministrantů v Havířově, kterého se zúčastnilo 300 ministrantů a ministrantek z celé diecéze. O akci informuje také zpravodajská část časopisu.

V dalších příspěvcích OKNO informuje o udílení 26 ocenění biskupem Lobkowiczem v den slavnosti svaté Hedviky a oceněných katechetech při jejich setkání v Ostravě. Havířov se stal v říjnu také místem historicky prvního pochodu pro život na území ostravsko-opavské diecéze. Podpořilo jej 130 lidí a řada z nich neváhala do Havířova dojet ze vzdálenějších míst.