Časopis OKNO

Ostrava – V kostelích farností ostravsko-opavské diecéze se tento víkend objeví nové číslo diecézního zpravodaje OKNO, který vychází po své prázdninové přestávce. Obálku vydání na měsíc září tvoří fotografie ze 7. pouti tří národů na Trojmezí, na kterou v sobotu 22. 8. dorazily tisíce poutníků z České republiky, Slovenska a Polska.Do zpravodajské části se vešly informace o opravě interiéru kostela v Jablunkově, blížícím se dokončení rekonstrukce katedrály, obsahu tubusu nalezeném ve věži v Rybí a zrestaurovaném ikonostasu v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Letní vydání diecézního zpravodaje OKNO nabízí hned na začátku prázdnin zprávy, informace o akcích i tipy na poutě nebo duchovní četbu. Obálku vyladěnou do červené barvy vyplnily fotografie z kněžského a jáhenského svěcení, která letos proběhla v opavské konkatedrále.Tři novokněze a jednoho jáhna má od konce června k dispozici ostravsko-opavská diecéze. Kněží se zapojí do pastorace ve farnostech Hlučín, Místek a Český Těšín. Jáhen bude působit v Ostravě-Svinov. O svěceních píšeme na straně 4. Jaký byl 5. ročník festivalu Slezská lilie, popisuje článek na následující stránce. Vše je doplněno fotografiemi.

Aktuální vydání diecézního zpravodaje OKNO informuje o událostech, které se v ostravsko-opavské diecézi staly v uplynulém měsíci. Květen bývá tradičně bohatý na celodiecézní události. Po pouti rodin, následuje vždy pouť kněží a během mariánského měsíce se setkávají také pracovníci Charit. Tentokrát zavítali do Jablunkova k sestrám alžbětinkám. Jak se Diecézní pouť Charit vydařila, si přečtete v rubrice věnované této neziskové organizaci. Titulní strana připomíná další událost, která se dotkla většiny diecéze. Do Noci kostelů 2015 se zapojilo celkem 152 kostelů. V dalších zpravodajských příspěvcích se dočtete o udělení čestného občanství města Vidnava Mons. Antonu Ottemu, Biblické olympiádě ve Staré Bělé nebo běhu a koncertu ve Stěbořicích, kde vzpomínali na otce Jožku. Na bicyklech se na Opavsko a Krnovsko vydala mládež. Start i cíl byl ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. V Dolní Lutyni se vařilo a bude vařit. K inspiraci nejen místním farníkům slouží Farní kuchařka. Sborový zpěv bude zase dominovat ve farnosti Místek, kde se na 28. 6. připravuje Dvořákova kantáta Stabat Mater. Kdo se bude chtít ve zpěvu vzdělávat i o prázdninách, může se přihlásit na Letní dílnu barokní hudby do Rychaltic.

Ostrava – Květnové vydání diecézního zpravodaje OKNO se nese ve skautském duchu. Na 70 let od poprav svých kamarádů vzpomínají poslední dva žijící zakladatelé kamenné mohyly na Ivančeně. Místo, kam každý rok okolo svátku svatého Jiří míří tisíce skautů a skautek z celé republiky i ze zahraničí. Také letos sloužit biskup Lobkowicz nedaleko památníku mši svatou pod širým nebem.Slavnostní mši svatou bez střechy nad hlavou bude sloužit biskup František Václav Lobkowicz také 4. 6. v Ostravě. Obětní stůl bude stát hned vedle opravované katedrály Božského Spasitele. Farnosti z centra Ostravy společně v 18.00 hodin oslaví Slavnost Těla a krve Páně. Před touto slavností bude katedrála mimořádně otevřena během Noci kostelů, která je letos v pátek 29. 5. O tom, co ve věži kostela katedrály zanechali její stavitelé v roce 1888, se dočtete v prvním zpravodajském článku.

Dubnové vydání diecézního zpravodaje OKNO má obálku ve zlatavém odstínu. Na titulní straně se ohlíží za 25 lety své biskupské služby pastýř diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. O biskupské službě hovoří také v tematickém rozhovoru uvnitř čísla.Hlavním zpravodajským tématem je březnové diecézní setkání mládeže BISCUP, které do Místku přilákalo více než 500 teenagerů z celé ostravsko-opavské diecéze.