Časopis OKNO

Ostrava – Setkání dvou posledních zakládajících členů skautské mohyly na Ivančeně s mladými junáky zachycuje snímek z místa, kde před 70 lety na památku svých popravených kamarádů položili kameny a vztyčili dřevěný kříž. Setkání skautů se kromě titulní strany věnujeme také ve zpravodajství a fotky z akce najdete rovněž na zadní straně obálky květnového vydání diecézního zpravodaje OKNO.

Ostrava – Úsměv českobudějovického světícího biskupa Pavla Posáda zdobí obálku dubnového vydání diecézního časopisu OKNO. Na Zelený čtvrtek zastoupil při Misse Chrismatis nemocného biskupa Františka Václava Lobkowicze, který prožil velikonoční svátky v nemocnici stejně jako Vánoce. Před hospitalizací se však stačil v Českém Těšíně setkat s mládeží a celebroval v katedrále také mši svatou na Květnou neděli.

Ostrava – Březnové vydání diecézního časopisu OKNO zamířilo ke svým čtenářům. Co v něm najdete? Informace o připravovaných Dnech víry, rozhovor se dvěma ze čtyř misionářů milosrdenství, kteří byli vyslání papežem Františkem do naší diecéze a zprávu o návštěvě kardinála Dominika Duky v Ostravě-Svinově. Událost, která předcházela pražskému festivalu proti totalitě Mene Tekel, také zachycují snímky na obálce časopisu.

Ostrava - Den zasvěceného života, který v Jablunkově prožili muži a ženy z řádu a kongregací z celé ostravsko-opavské diecéze, zachycují fotografie na obálce únorového vydání zpravodaje OKNO. Tématem čísla je „církevní turistika“ a čtenářům se představí farnost Pustá Polom.

Ostrava – Otevírání Svaté brány milosrdenství je titulním motivem lednového vydání diecézního zpravodaje OKNO. Otec biskup František Václav Lobkowicz, který bere za kliku vstupních dveří katedrály, však Vánoce i příchod nového roku prožil v nemocnici. Z nemocničního pokoje poslal několik pozdravů, které přetiskujeme ve zpravodajské části.