Lesní správa Vrbno vykonává správu a hospodaří na lesním majetku Biskupství ostravsko-opavského v oblasti Jeseníků a to na výměře 6 900 ha. Lesní správa je tvořena 5 revíry : Vidly, Bílý Potok, Mnichov, Drakov a Polom. Lesní správa se nachází v přírodní lesní oblasti 27 – Hrubý Jeseník a 28 – Předhůří Hrubého Jeseníku. Sídlo lesní správy je v osadě Vidly ( součást Vrbna pod Pradědem).

blesy jesenkyI

Tato horská lesní správa je tvořena souvislým komplexem lesů v oblasti Hrubého Jeseníku, táhnoucího se z předhůří z oblasti Heřmanovicka až pod vrchol nejvyšší hory Jeseníků – Pradědu.

Z hlediska druhové skladby dřevin má nevýznamnější zastoupení smrk ztepilý, následuje buk lesní a modřín opadavý. Lesní správa je i myslivecky atraktivním územím pro chov a lov především jelení a kamzičí zvěře.
Rozmanitost ekosystémů hor a předhůří Jeseníků, přírodě blízké lesnické hospodaření s důrazem na zachování a zlepšení stavu lesních porostů a současně i využití tržního potenciálu lesního majetku, v kombinaci s mysliveckým vyžitím řadí historicky území nynější LS Vrbno pod Pradědem k lesnicky nejzajímavějším územím v rámci ČR.

Pin It