Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, o vztazích a procesech probíhajících v něm, které je založeno na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa. Lesní pedagogika je pro školy příležitostí, jak naplnit jedno z průřezových témat RVP - LES. Lze ji uplatnit i v programu Prevence sociálně patologických jevů.

Aktivity lesní pedagogiky zajišťují zaměstnanci Biskupských lesů - lesní pedagogové, kteří vlastní certifikát lesního pedagoga získaný na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě.

Máte – li zájem o realizaci aktivit lesní pedagogiky, kontaktujte lesního správce Ing. Jaroslava Štefka.

 

Pin It