Vykonává správu a hospodaří na lesním majetku Biskupství ostravsko-opavského v centrální části Beskyd a Pobeskydské pahorkatině. Výměra lesů obhospodařovaných touto lesní správou činí 17 234 ha. Lesní správu tvoří dva lesní hospodářské celky- Ostravice a Hukvaldy. Území správy se člení na 11 revírů. Sídlo lesní správy je v obci Ostravice. Podrobnější charakteristika

Adresa:Logo BL

Biskupství ostravsko – opavské
Biskupské lesy
Lesní správa Ostravice
Ostravice 187
739 14 Ostravice

 

Pin It