nasisvati hedřeholnice, patronka Slezska, Polska, Berlína, Vratislavi, Třebnice, Krakova a také vyhnanců z vlasti a snoubenců

Narodila se kolem roku 1174 na hradě Andechsu v Bavorsku jako dcera vévody Bertholda IV. Když jí bylo pět let, svěřili rodiče její výchovu sestrám benediktinkám v Kitzingen. Provdala se r. 1186 za slezského vévodu Jindřicha I. a měla s ním čtyři syny a tři dcery.

Vynikala láskou a dobročinností k chudým a nemocným. Vštěpovala základy víry svaté Anežce České (1208–1211) a byla tetou svaté Alžběty Uherské. Po smrti svého manžela (r. 1238) vstoupila do kláštera cisterciaček v Trzebnici (severně od Vratislavi), který sama založila (r. 1202), a její nejmladší dcera Gertruda tam byla abatyší. Všechny ostatní její děti zemřely ještě za jejího života. Zemřela 15. 10. 1243 v Trzebnici. Roke 1267 byla prohlášena za svatou a její tělo bylo uloženo v trzebnickém klášterním kostele.

Její svátek je 16. října.

Svatá Hedviko, patronko naší diecéze, vypros nám sílu darovat se s láskou našim rodinám a vnímat potřeby našich bližních.

Pin It