nasisvati jskněz a mučedník, patron zpovědního tajemství

Narodil se 20. 12. 1576 ve Skočově v těšínském Slezsku. Studoval filosofii v Olomouci a v Praze (1597–1603), teologii ve Štýrském Hradci (1604–1606). Potom uzavřel manželskou smlouvu (3. 9. 1606) ve Velkém Meziříčí, ale už po roce 22. 12. 1607 – zřejmě jako vdovec – přijal nižší svěcení a v roce 1609 byl v Brně vysvěcen na kněze. Působil v duchovní správě na různých místech, naposledy jako farář v Holešově.

Za stavovského povstání byl obviněn z velezrady, zatčen a v olomouckém vězení vyslýchán útrpným právem, přičemž ho soudci nutili k prozrazení zpovědního tajemství. Zemřel na následky trojího mučení 17. 3. 1620 v Olomouci, kde je i pochován. Pius IX. ho prohlásil za blahoslaveného 3. 11. 1859; oslavy blahořečení se konaly 6. 5. 1860. Svatořečen byl 21. května 1995 v Olomouci papežem Janem Pavlem II.

Svátek má 6. května.

Svatý Jene Sarkandře, horlivý a věrný služebníku v kněžské službě, přimlouvej se za našeho biskupa, kněze, jáhny a bohoslovce, aby v síle Ducha Svatého přinášeli Krista všem, kterým slouží.

Pin It