nasisvati mgkněz a mučedník, patron Českého Těšína

Narodil se pravděpodobně roku 1584 v Těšíně, pocházel z polské rodiny Grodzieckich a v jeho příbuzenstvu bylo několik významných duchovních, mezi nimi také svatý Jan Sarkander. Začal studovat u jezuitů ve Vídni a v Brně vstoupil k nim do noviciátu (1603). Po dalších studiích v Praze a ve Štýrském Hradci byl v Praze vysvěcen na kněze (1614), tam působil v klementinské koleji a jako ředitel ústavu pro chudé žáky (seminář sv. Václava).

Za stavovského povstání ho představení poslali do Košic (1618), aby tam kázal pro Slováky a Němce. Po obsazení města vojáky sedmihradského knížete Gabriela Bethlena byl zatčen. Spolu s ním byl vězněn také ostřihomský kanovník a ředitel trnavského semináře Marek Štěpán Križín, rodák z Křiževcu v Chorvatsku, a jezuita ze Sedmihradska (dnešního Rumunska) Štěpán Pongracz. Po marném nucení k odpadu od katolické víry byli umučeni 7. 9. 1619. V roce 1625 byli jejich ostatky převezeny do Trnavy. Za blahoslavené byli prohlášeni jako „košičtí mučedníci" (1905). Svatořečeni byli 2. 7. 1995 v Košicích.

Svátek má 7. září.

Svatý Melichare Grodecký, ty jsi vedl k Bohu lidi různých národů a svůj řeholní slib jsi dovršil mučednickou smrtí, pros za nás, abychom vytvářeli porozumění se všemi a zastávali se pronásledovaných.

Pin It