Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Kopřivnice

Adresa: Štramberská 168/20a, 74221 Kopřivnice
Děkanát Nový Jičín
E-mail: rkf.koprivnice@doo.cz
Telefon: 733141642
Web: www.koprivnice.farnost.cz

Osoby:

P. Mgr. Jan Jurečkafarní vikář
P. Mgr. Ing. Martin Kudlafarář
P. Mgr. Ing. Martin Kudlakaplan pro církevní školy
Mgr. Pavel Kupčíkjáhen trvalý