Sekce dotačních projektů se zabývá komplexním řízením a administrací projektů především z evropských finančních zdrojů. Pro biskupství, farnosti a zřizované právnické osoby realizuje správu projektů. Monitoruje dotační příležitosti, zpracovává projektové žádosti, administruje a řídí průběh projektů, stará se o vyúčtování dotací i monitoring v době udržitelnosti. Cílem odboru je přispívat k efektivnímu využití možností poskytovaných dotačními programy na realizaci potřebných projektů.

 

Pin It