aruckiBiskupský vikář pro duchovní povolání se věnuje oblasti duchovního vedení kněží, jáhnů a těch, kteří v sobě objevili cestu k duchovnímu povolání a potřebují ke svému rozhodnutí radu zkušeného duchovního rádce. Biskupský vikář podléhá plně biskupovi a svou činnost koordinuje s generálním vikářem.

 

 

Pin It