Previous Next Play Pause
Nabídka prázdninových exercicií
„Ušijte si svou vlastní pouť k Božímu milosrdenství,“ vyzývají pallotini
4. ročník projektu Otevřené chrámy nabízí k prohlídce 30 kostelů a 3 věže
Modlitba papeže Františka k Panně Marii

Svatý Melichar Grodecký

Spolu se sv. Štěpánem Pongráczem a sv. Markem Križinem (ostřihomským kanovníkem) patří mezi tzv. „košické mučedníky“. Všichni tři studovali na jezuitské koleji ve Štýrském Hradci a jako mladí kněží přišli společně do Košic, kde byli umučeni.

Melichar Grodecký (pl.: Melchior Grodziecki) se narodil v Těšíně pravděpodobně roku 1584 (možná 1582) v měšťanské rodině Grodzieckich. Mezi jeho příbuznými bylo několik duchovních včetně Jana Sarkandera, který byl rovněž svatořečen v roce 1995 a s nímž se společně přimlouvá za ostravsko-opavskou diecézi.
Melichar začal studoval u jezuitů ve Vídni a pak r. 1603 v Brně vstoupil do noviciátu. Po dalších studiích v Praze a Štýrském Hradci byl r. 1614 v české metropoli vysvěcen na kněze. Působil v klementinské koleji a jako ředitel semináře sv. Václava určeného pro chudé studenty.
Za stavovského povstání ho představení v roce 1618 poslali do Košic, kde měl kázat pro Slováky a Němce. V té době vojáci sedmihradského knížete Gabriela Bethlena pod vedením Jiřího Rákoczyho obsadili město. Melichar spolu s ředitelem trnavského semináře, kanovníkem Markem Štěpánem Križinem, a také s Štěpánem Pongraczem, jezuitou ze Sedmihradska, byli vydáni košickou městskou radou na žádost Rákoczyho do jeho rukou. Výměnou byl dán slib, že vojákům nedovolí plenění města. Košice byly v té době převážně protestantské, ve městě bylo asi jen 200 katolických rodin.
Zpočátku se s vězni zacházelo dobře, byli hlídáni ve vlastní jezuitské rezidenci. Věznitelé se je ale stále tvrdším způsobem snažili přimět k odpadu od katolické církve. Když se nepoddali, začalo r. 1619 kruté sadistické mučení. Výmluvně o tom svědčí pozdější poznámka městského kata, který poté, co zahlédl jejich mrtvoly, prohlásil: „Byli tak ztýráni a zmrzačeni, že já bych to tak nikdy nedokázal, třebaže jsem v těchto věcech odborník.“
Zajatci byli mučeni postupně. Nejprve přišla řada na Marka, potom na Štěpána a nakonec na Melichara. V roce 1625 byly jejich ostatky převezeny do Trnavy.
Za blahoslavené byli košičtí mučedníci prohlášeni v r. 1905 a 2. července 1995 je svatořečil bl. Jan Pavel II.
Památka sv. Melichara Grodeckého a jeho druhů se slaví 7. září.

Modlitba:
Svatý Melichare Grodecký,
ty jsi vedl k Bohu lidi různých národů
a svůj řeholní slib jsi dovršil mučednickou smrtí,
pros za nás, abychom vytvářeli porozumění se všemi
a zastávali se pronásledovaných.
Kéž nám na tvou přímluvu dá Bůh schopnost a sílu
nacházet konkrétní cesty lásky k bližním
ve věrnosti evangeliu.
Amen.

Pin It