Previous Next Play Pause
Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu
Modlitba papeže Františka k Panně Marii
Jak slavit bohoslužbu doma (návod pro rodiče s dětmi i pro setkání dospělých)
Papež František vyzval církev ke slavení týdne Laudato si´ od 16. do 24. května

Na dnešek připadá slavnost sv. Josefa, Pěstouna Páně. Krom jiného je to i patron dobré smrti, což je právě v těchto dnech dobré připomenout a v této intenci se na něj obracet. Samozřejmě s vědomím, stejně jako např. u 14 pomocníků v nouzi, viz níže, že v první řadě máme svou důvěru vkládat v Hospodina.

 

Nejvýmluvnějším svědectvím o výjimečnosti sv. Josefa je fakt, že byl vybrán za Pěstouna Páně. Nikoho jiného nepoctil Bůh takovouto výsadou, sv. Josef obdržel to nejlepší, nejdůstojnější, co nebe mohlo člověku dát, zároveň musel snášet to nejhorší, co dávala země; neměl nic z toho, co svět obdivuje, dostalo se mu ovšem toho, nad čím žasnou andělé. „Bůh nesvěřil Matku svého Syna, nejkrásnější z krásných, tupci a nevědomci. Komu z nás mohl by ji svěřiti, jak ji svěřil svatému Josefovi? Kdo z nás je tak vyučen ve víře? Kdo tak vyniká ctnostmi? Kdo je tak vážný, tak vyrovnaný, tak moudrý, tak statečný, tak velkodušný?“ píše básník Jakub Deml. „Nehledá nic leč Boha, nechce nic leč Boha. Jeho mysl je ozářena nejčistším světlem, jeho srdce je plno nejsvětější a nejdokonalejší radosti,“ přizvukuje mu Giovanni Sandigliano.


O jeho životě nám evangelia nabízejí jen kusé zprávy, vždy však v souvislosti s Ježíšem. Je nanejvýš pravděpodobné, že v Ježíšově blízkosti i umíral, tj. umíral v nejbližší možné blízkosti s Tím, který přemohl smrt, hledě na Boha, přijímaje Jeho lásku a milosti. Hlavně proto je uctíván jako patron dobré smrti a jako na takového se na něj obracely celé generace křesťanů.


Úcta k němu se šířila i díky kostelům, jež mu byly zasvěceny. Jedněmi z prvních byly ten v Boloni v r. 1129 a v anglickém Alcesteru v r. 1140. V ostravsko-opavské diecézi je mu zasvěceno hned několik kostelů a kaplí – kostely v Žulové, České Vsi, ve Slezské Ostravě, klášterní kostely v Jablunkově, Fulneku a u ostravských salesiánů, kaple v Mniší, Žimrovicích a v Podlesí u Světlé Hory.


Časem vznikala různá svatojosefská bratrstva a sv. Josefovi byly zasvěcovány nejen kostely, ale i celé země. Tou první bylo v r. 1555 Mexiko, následovaly Filipíny, Kanada a v r. 1655 i Čechy. Poté např. Rakousko, Španělsko či Portugalsko. V r. 1870 ho pak prohlásil papež Pius IX. za ochránce celé Církve.


Obracejme se proto na tohoto zcela výjimečného světce, Písmo sice žádné jeho slovo nezaznamenalo, nicméně jeho slovo má takovou moc, že v hodince smrti může vyprosit smilování naší duši.


Modleme se např. spolu s Jakubem Demlem: „Ó Pěstoune Páně, jest ještě možno, abys ty člověka zachránil, až mu přede všemi hodovníky řekne Král: Příteli, kterak jsi sem vešel, nemaje roucha svatebního? Ty jsi zvláštním patronem umírajících, tebe svatá Církev nazývá Postrachem zlých duchů, aspoň v hodinku mé smrti slituj se nad mou nahotou a honem ji přioděj…“
Anebo jinými modlitbami.
Libor Rösner

 

Pin It