Previous Next Play Pause
Prohlášení biskupů ke komunálním a senátním volbám. II. kolo v pátek 30. 9. a sobotu 1. 10.
Světový den modliteb za péči o stvoření. Poselství k němu připravil papež František
Završení synodálního procesu v diecézi
Modlitba za volbu diecézního biskupa

Diecéze - Na intenzivní celoroční doprovázení kněžími a řeholníky při hledání životní cesty se mohou opět těšit mladí lidé z ostravsko-opavské diecéze ve věku od 17 do 30 let. Stačí se přihlásit na kurz Samuel, který vznikl jako pomoc mladým lidem při rozpoznávání jejich povolání. Od posledního prázdninového víkendu do června dalšího roku se budou účastníci jedenkrát za měsíc scházet na různých místech diecéze. Čeká je devět setkání naplněných katechezemi, sdílením a společnou modlitbou včetně adorace.


france 4925167 1920


„Účastníci mají možnost rozhovoru a duchovního doprovázení, ale dostávají také úkoly na doma, čímž jsou vedeni k pravidelné modlitbě a práci s Božím slovem,“ zve jedna z doprovázejících sestra M. Františka Kroupová. Zahajovací víkendovkou 28.–29. 8. v klášteře sester alžbětinek v Jablunkově nastoupí mladí lidé na cestu prohlubování svého vztahu s Bohem, aby pak dokázali zodpovědně rozlišit své povolání. Součástí kurzu je také pěší pouť na poutní místo a závěrečné desáté setkání, které bude mít podobu exercicií na Maria Hilf.

„Ze zpětných pozitivních vazeb vidím, že kurz má smysl! Přibližuje mladé k Bohu, dává jim impulzy a učí je nacházet si pravidelný čas pro Pána na modlitbu, hledat, naslouchat a některým i odpovídat na to, kam je Pán volá. Máme radost, když pak vidíte absolventy jako šťastné manžele, manželky, kandidátky v řeholi. To, co upřímně před Pánem hledali, našli, odpověděli a vyrazili realizovat povolání. Krása. Pánu Bohu díky a rovněž i otci biskupovi, že kurz může vnaší diecézi probíhat,“ je vděčná sestra Františka. Dodává, že i je samotné Samuel obohacuje: „Myslím, že u nás všech platí, že kdo dává, dostává. Společně jdeme nějaký kus cesty za Pánem, vzájemně se obdarujeme, necháme-li se vést Duchem svatým, pak můžeme žasnout, jak si nás používá“.

Kdo by se chtěl kurzu zúčastnit, stačí aby do 25. 5. poslal přihlášku na: www.kurzsamueldoo.wz.cz a přiložil motivační dopis, který slouží pouze pro tým doprovázejících k vytvoření základního obrazu o prvních touhách a očekáváních uchazeče.

Pin It