Previous Next Play Pause
Eucharistické dny 2019 v katedrále v Ostravě
Přihlašování na Noc kostelů 2019
Kalendárium roku 2019
Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České

Ostrava - Životní jubileum si začátkem ledna připomíná ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Své 70. narozeniny oslaví v pátek 5. ledna v kruhu svých spolupracovníků na biskupství v Ostravě. V předvečer narozenin ve čtvrtek 4. ledna pozval biskup Lobkowicz hosty z řad veřejnosti do kostela sv. Václava na narozeninový koncert. S věřícími své diecéze oslaví biskup narozeniny v sobotu 6. ledna v katedrále během slavnosti Zjevení Páně. Mše svatá začíná v 18.00 hodin.

Narozeninové oslavy se připravují také v rodinném kruhu otce biskupa. Nejbližší příbuzní přijdou jubilantovi pogratulovat v sobotu 13. ledna na zámek Dymokury, kde sídlí rod Czerninů.

S kněžími své diecéze oslaví biskup Lobkowicz své narozeniny v úterý 16. ledna při mši svaté v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Bohoslužba na poděkování za 70 let života začíná v 10.00 hodin.

Mons. František Václav Lobkowicz OPraem pochází z pěti dětí, nejmladší bratr P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem je knězem a od roku 2011 opatem Tepelské kanonie. Otec, s vysokoškolským vzděláním, byl nucen v padesátých letech pracovat jako cestář a po těžkém onemocnění plic byl dlouhá léta zaměstnán jako skladník v prodejně knih.

Maturoval v r. 1966 na střední škole v Plzni. Po ročním studiu na Filozofické fakultě UK přestoupil v r. 1967 do Litoměřic na teologickou fakultu. V letech 1968-1969 studoval na teologické fakultě v Innsbrucku, na kněze byl vysvěcen 15. 8. 1972 v Praze kardinálem Františkem Tomáškem. V letech 1972-1974 vykonával vojenskou službu, po návratu byl půl roku bez státního souhlasu. Od dubna 1975 byl ustanoven, ale mimo domovskou diecézi. Důvodem bylo i to, že r. 1968 vstoupil do řádu premonstrátů v klášteře Teplá, kde 10. 8. 1972 tajně složil slavné řeholní sliby.

17. 3. 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou konsekraci přijal 7. 4. 1990.

Dne 30. 5. 1996 byla zřízena nová ostravsko-opavská diecéze a F. V. Lobkowicz byl jmenován jejím prvním diecézním biskupem. Slavnostní inaugurace se konala v katedrále Božského Spasitele v Ostravě dne 31. 8. 1996.

Pin It