Previous Next Play Pause
Prázdninové OKNO představuje letní diecézní hru a zve na poutě
Kluci a děvčata, rodiče i prarodiče, už je to tady! Začíná prázdninová hra pro celou rodinu – Po stopách gotiky!
Gotický kostel v Javorníku s unikátními freskami se otevírá veřejnosti
Biskupství chce vyrábět elektřinu pro farnosti, Charity i církevní školy
 Novinkami Otevřených chrámů 2024 jsou dřevěný kostel v Dolních Marklovicích na Karvinsku i fotogenický kostel na Borové pod Lysou horou

Diecéze – Biskupství ostravsko-opavské hodlá vybudovat několik fotovoltaických elektráren. Naváže tak na dobrou praxi, kdy centrálním nákupem zajišťuje farnostem, Charitám i církevním školám výhodnější ceny energií. Do budoucna by církev v ostravsko-opavské diecézi ráda elektřinu z obnovitelných zdrojů také vyráběla.

pexels kelly 1179532 4320473

Biskupství chce využít pro stavbu fotovoltaických elektráren své pozemky, kde je nízká kvalita půdy. Ilustrační obrázek. Pexels

Úkol odpovědně nakládat se spotřebou energií se týká všech domácností i firem v České republice. „Snad všichni se snažíme šetřit a mnohé domácnosti se v uplynulých letech rozhodly pro vlastní výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Co platí pro jednotlivce, platí i pro římskokatolickou církev, která na území Diecéze ostravsko-opavské zřizuje osm školních zařízení a prostřednictvím Charit provozuje desítky sociálních služeb ve prospěch lidí, na které dopadá chudoba, nemoc nebo osamocení. Jako odpovědný hospodář tedy zajišťujeme co nejvýhodnější ceny energií farnostem, domovům pro seniory, chráněným bydlením, školám i dalším organizacím formou centrálního nákupu,“ uvádí do tématu biskup Martin David.

Biskupství ostravsko-opavské chce proniknout mezi výrobce elektrické energie v segmentu fotovoltaických elektráren. Připravuje se tak na očekávanou změnu legislativy o komunitní energetice. Pro solární panely využije biskupství své pozemky. „Biskupství ostravsko-opavské již od roku 2022 začalo hledat vhodné vlastní pozemky pro případnou výstavbu FVE, a to výhradně na pozemcích s nejnižší bonitou 5. a 4. třídy ochrany zemědělského půdního fondu,“ komentuje vedoucí majetkového oddělení Biskupství ostravsko-opavského Zdeněk Miketa.

Biskupství ostravsko-opavské plánuje stavět fotovoltaiku na více místech a vždy vstupuje do jednání s místní samosprávou. „Předkládáme vždy návrh na změnu územního plánu, protože se s obcí chceme domluvit. Stávající legislativa nám ale umožňuje fotovoltaiku stavět bez změny územního plánu, neboť budování obnovitelných zdrojů energie stát pokládá za veřejný zájem,“ upřesňuje Miketa. Biskupství současně předkládá návrh Memoranda o spolupráci s obcí, kde jsou definovány bližší parametry spolupráce a zároveň navrhované benefity pro obec. Tento lokální zdroj elektřiny bude možné při využití optimálně nastavené komunitní energetiky v budoucnu využít jako levný zdroj elektřiny i pro obec, občany či firmy působící na území obce.

Jednou z lokalit, kde Biskupství fotovoltaiku plánuje, jsou i Petrovice u Karviné. Tam se jedná o dva sousedící pozemky, na kterých by mohly vyrůst solární panely o výkonu 3,5 MW na jednom pozemku a 4,96 MW na druhém. Zastupitelstvo obce v únoru 2024 zamítlo jak návrh na změnu územního plánu, tak návrh memoranda o spolupráci, ze kterého mohly občanům plynout zmíněné výhody. „Tento postoj nás mrzí, ale s obcí jsme připraveni dále jednat a informovat také občany o pokračujících přípravách stavby fotovoltaik,“ popisuje další postup Miketa. Biskupství tedy aktuálně pracuje na projektovém řešení obou fotovoltaických elektráren a chystá se podat žádost o stavební povolení. „Vlastní realizaci a uvedení do provozu plánujeme v letech 2025 a 2026,“ upřesňuje Zdeněk  Miketa s tím, že kromě Petrovic u Karviné se intenzivně pracuje také na přípravě fotovoltaik na pozemcích biskupství v katastru Křišťanovic a Dvorců v Nízkém Jeseníku.

Pin It